Ladislav Hanyk

L. H.

 

Univerzita Karlova Charles University
Matematicko-fyzikální fakulta   Faculty of Mathematics and Physics
Katedra geofyziky Department of Geophysics

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, Czech Republic
phone: +420-951 552 544, fax: +420-951 552 555
e-mail: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Články – Papers

Konferenční příspěvky – Presentations

Diplomová a dizertační práce – MSc and PhD Theses