Prof. Zdeněk Martinec

Z. M.

Department of Geophysics
Faculty of Mathematics and Physics
V Holešovičkách 2
18000 Praha 8
Czech Republic

tel.: +420 95155 2544
fax: +420 95155 2555
e-mail: zdenek.martinec@mff.cuni.cz

Narozen 1952 ve Vrchlabí, absolvent geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře od roku 1977 aspirantem, 1993 docentem a 1999 profesorem geofyziky. Zabývá se teorií tíhového pole Země, dynamikou Země, teorií zemského elektromagnetického pole a aplikovanou matematikou, věnuje se fyzikální geodézii a interpretaci satelitních dat. Přednáší mechaniku kontinua, metody zpracování geofyzikálních dat a rotaci Země. Pracoval mj. v Německu, Švédsku, Kanadě a Íránu. Je autorem monografie a více než 150 vědeckých publikací. Léta pobýval na GeoForschungsZentrum v Potsdami, v současnosti působí také na Dublin Institute for Advanced Studies.
(Převzato z profesorských medailonků na geo.mff.cuni.cz.)

Home page at Dublin Institute for Advanced Studies: www.dias.ie

Výuka a studenti

Přednášky

Učební texty

Doktorandi

Diplomanti

Vlastní diplomová práce

Publikace, prezentace a projekty

Aktuální verze udržovány na dublinských stránkách.

Život na katedře