Avatar

Kateřina Pleiner Sládková

English French

Doktorand (CV)

Praha, CZ

kackasladkova@gmail.com

951552515


Avatar
Avatar
Avatar


Vzdělání

od 04/2016 Karlova Univerzita, katedra Geofyziky

  od 10/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Slapová deformace ledových měsíců (10/2018 - doktorská státní zkouška)

  04 - 09/2016 - příprava na doktorské studium

2014 - 2016 Univerzita v Nantes, Laboratoř Planetologie a Geodynamiky

  do 03/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Diferenciační procesy ledových měsíců (práce v softwaru FEniCS)

2009 - 2014 Karlova Univerzita - Matematicko-fyzikální fakulta

  09/2014 - ukončeno magisterské studium v oboru Matematické modelování ve fyzice a technice s diplomovou prácí Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích

  09/2012 - ukončeno bakalářské studium v oboru Obecná matematika s bakalářskou prácí s názvem Integrace po částech polynomiálních funkcí na sítích typu „non-matching“

Publikace

Distributed Geophysical Exploration of Enceladus and Other Ocean Worlds
  Steven Vance, M. Behounkova, B. G. Bills, P. Byrne, O. Cadek, J. Castillo-Rogez, G. Choblet, K. Hughson, T. Hurford, S. Kedar, James Keane, Edwin Kite, A. H. Lobo, A. G. Marusiak, M. Melwani Daswani, M. P. Panning, R. S. Park, B. E. Schmidt, K. Sladkova, K. M. Soderlund, C. Sotin, O. Soucek, S. StähDistributed Geophysical Exploration of Enceladus and Other Ocean Worlds
  Bulletin of the AAS, 53(4) https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.a07234f4
Tidal walking on Europa's strike slip faults - insight from numerical modeling

Prezentace

09/2020 Poster na Europlanet Science Congress 2020 virtual meeting
  s názvem Tidal walking on Europa's strike-slip faults -- insight from umerical modeling (pdf)
09/2019 Přednáška na EPSC-DPS Joint Meeting 2019 v Ženevě
  s názvem Shallow subsurface lakes on Europa? Probably not...Tidal walking on Europa? Probably yes... (interaktivní,_ pdf)
05/2019 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
10/2018 Poster na 2. tématické škole GeoPlaNet konsorcia (téma: Fluid-rock interactions in the Solar System)
09/2018 Přednáška na EPSC 2018 v Berlíně
  s názvem Heat and water generation in the vicinity of Europa's strike-slip fault (interaktivní, pdf)
05/2018 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
05/2017 Geofyzikální doktorandský den
  na Geofyzikálním ústavu AV ČR prezentace na téma Slapová deformace ledových měsíců (interaktivní, pdf)
03/2017 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
2016 Letní škola v l'Aquile v Itálii

  poster a tříminutová prezentace s názvem Modelling of faults on Enceladus and Europa (pdf)

2014 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
  prezentace na téma Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích (pdf)

Granty

2017 - 2019 GAUK č. 304217
  Slapová deformace ledových měsíců
2018 IT4Innovations Centre of Excellence project (číslo projektu OPEN-12-21)
  Tidally induced deformation of the icy shell of Enceladus – effect of friction on "tiger stripes"