Matematická analýza I – cvičení (17aNMAF051x02)

Zimní semestr 2017, pondělky, 14:50–17:05 (+ ~10 min přestávka), místnost T5

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek

Tato stránka: geo.mff.cuni.cz/~sramek/nmaf051

Stránka předmětu doc. Lávičky: www.karlin.mff.cuni.cz/~lavicka/informace.htm

Stránka předmětu v SISu: is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMAF051&skr=2017&fak=11320

Požadavky k zápočtu

[podle www.karlin.mff.cuni.cz/~lavicka/vyuka/maf/MAF_pozadavky.rtf]
Na cvičení se budou psát 3 testy za 10 + 20 + 20 bodů. Za aktivitu na cvičení můžete získat až 5 bodů. Zápočet dostanete, když získáte celkem alespoň 25 bodů. Ve zkouškovém období se budou psát dvě opravné zápočtové písemky určené pro studenty, kteří nezískali zápočet podle výše uvedených pravidel a měli na cvičení účast aspoň 75 %.

Sbírky příkladů

Plán semestru (přibližný)

 1. 2.10. – Výroky, množiny, komplexní čísla
 2. 9.10. – Matematická indukce, zobrazení, infimum a supremum
 3. 16.10. – Vlastní limity
 4. 23.10. – Vlastní limity, 1. test (30 min; mat. indukce, infimum)
 5. 30.10. – Spojitost a derivace
 6. 6.11. – Primitivní funkce
 7. 13.11. – Primitivní funkce, diferenciální rovnice
 8. 20.11. – Diferenciální rovnice, limity podruhé (posloupností, v nevlastních bodech, l'Hospital)
 9. 27.11. – Limity podruhé, 2. test (60 min; limita, derivace, primitivní funkce)
 10. 4.12. – Průběh funkce (extrémy, monotónie, konvexita)
 11. 11.12. – Průběh funkce
 12. 18.12. – Taylorův polynom
 13. 1.1. – [státní svátek]
 14. 8.1. – Určitý integrál, 3. test (60 min; diferenciální rovnice, průběh funkce)

Zadané příklady

Na cvičení 16.10.

 1. Pokorný 1/1, příklad 10 (zobrazení)
 2. Pokorný 1/1, příklad 11 (inverzní funkce)
 3. Pokorný 1/2, příklad 11 (binomická věta)
 4. Pokorný 1/2, příklad 12 (sup, inf, max, min)
 5. Pokorný 1/2, příklad 13 (sup, inf)
 6. Pokorný 1/2, příklad 15 (sup(f(x))...)

Na cvičení 9.10.