Stránky aktuálního cvičení zde: geo.mff.cuni.cz/~sramek/nofy151

Matematická analýza I – cvičení (18aNMAF051x04)

Zimní semestr 2018, středy, 15:40–17:55, místnost T7 (Troja)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, případné konzultace po dohodě

Tato stránka: geo.mff.cuni.cz/~sramek/nmaf051

Stránka předmětu v SISu: is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMAF051&skr=2018&fak=11320

Sign-up sheet na příklady: docs.google.com/spreadsheets/d/1n0NRSRE6nrmHemeZrmYwVeWBrZx-O0FePbIFCy_Hmq0/edit?usp=sharing

Požadavky k zápočtu

[podle SIS]
Na cvičení se budou psát 3 testy za 60 bodů. Za aktivitu na cvičení můžete získat až 15 bodů. Zápočet dostanete, když získáte celkem alespoň 35 bodů. Zápočtové písemky je možno opravit, proběhnou alespoň dvě opravné písemky.

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 3.10. – cvic1z01.pdf [notes] – Opakování ze SŠ, výroky, množiny, zobrazení
 2. 10.10. – cvic1z02.pdf [notes] – Matematická indukce, supremum a infimum
 3. 17.10. – cvic1z03.pdf [notes] – Vlastní limity funkcí
 4. 24.10. – cvic1z04.pdf [notes] – Vlastní limity funkcí
 5. 31.10. – cvic1z05.pdf [notes] – Spojitost a derivace funkcí, elementární funkce, 1. test (?45 min; mat. indukce, supremum/infimum, limita)
 6. 7.11. – cvic1z06.pdf [notes] – Primitivní funkce
 7. 14.11. – cvic1z07.pdf [notes] – Primitivní funkce
 8. 21.11. – cvic1z08.pdf [notes] – Limity funkcí podruhé (v nevlastních bodech, l'Hospital)
 9. 28.11. – cvic1z09.pdf [notes] – Limity posloupností, 2. test (?45 min; limita, derivace, primitivní funkce?)
 10. 5.12. – cvic1z10.pdf [notes] – Extrémy funkcí, monotónie, konvexita/konkávnost
 11. 12.12. – cvic1z11.pdf – Taylorův polynom
 12. 19.12. – cvic1z12.pdf [notes] – Průběh funkcí
 13. 2.1. – [no classes]
 14. 9.1. – cvic1z13.pdf – Newtonův a Riemannův integrál, 3. test (?45 min; Taylor, průběh funkce?)
 15. X.1. (kde X bude dohodnuto) – Extra dobrovolné cvičení k procvičení toho, čeho bude třeba