Matematická analýza II – cvičení (17bNMAF052x06)

Letní semestr 2018, pondělky 14:00–16:15, místnost M6 (Ke Karlovu 3, 2. NP)

Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, email, web, konzultace po domluvě.

Příklady k získání bonusových bodů

Požadavky k zápočtu

[podle SIS] Na cvičení se budou psát 2 testy za 20 + 20 bodů. Za aktivitu na cvičení můžete získat až 5 bodů. Zápočet dostanete, když získáte celkem alespoň 20 bodů. Ve zkouškovém období se budou psát dvě opravné zápočtové písemky určené pro studenty, kteří nezískali zápočet podle výše uvedených pravidel a měli na cvičení účast aspoň 75 %.

Vzorový 1. zápočtový test: PDF

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 19.2. – Newtonův a Riemannův integrál
 2. 26.2. – Aplikace integrálu
 3. 5.3. – Číselné řady s nezápornými členy
 4. 12.3. – Číselné řady s obecnými členy
 5. 19.3. – Mocninné řady
 6. 26.3. – Metrické prostory
 7. 2.4. – [Velikonoční pondělí]
 8. 9.4. – Funkce více proměnných, limity, spojitost
 9. 16.4. – Funkce více proměnných, parciální derivace, derivace ve směru
 10. 23.4. – Funkce více proměnných, totální diferenciál, Taylorův rozvoj
 11. 30.4. – Funkce více proměnných, lokální extrémy
 12. 7.5. – Funkce více proměnných, vázané extrémy
 13. 14.5. – Obyčejné deiferenciální rovnice 1. řádu
 14. 21.5. – Obyčejné deiferenciální rovnice vyššího řádu