Matematická analýza II – cvičení – Letní semestr 2019

18bNMAF052x01: úterky 14:00–16:15, místnost T10 (Troja)

18bNMAF052x04: čtvrtky 13:10–15:25, místnost T8 (Troja)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, případné konzultace po dohodě

Tato stránka: geo.mff.cuni.cz/~sramek/nmaf052

Stránka předmětu v SISu: is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMAF052

Sign-up sheet na příklady: úterní skupina a čtvrteční skupina

Požadavky k zápočtu

[podle SIS]: Na cvičení se budou psát 3 testy za 60 bodů. Za aktivitu na cvičení můžete získat až 15 bodů. Zápočet dostanete, když získáte celkem alespoň 35 bodů. Zápočtové písemky je možno opravit, proběhne alespoň jedna opravná písemka.

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 19.2. a 21.2 – cvic1l01.pdf, vzorce.pdf [notes1z13 a notes1l01] – Newtonův a Riemannův integrál, aplikace integrálu
 2. 26.2. a 28.2 – cvic1l02.pdf, kuchařka [notes1l02] – ODR: separované proměnné a homogenní rovnice
 3. 5.3. a 7.3. – cvic1l03.pdf [notes1l03] – ODR: lineární 1. řádu a Bernoulliova rovnice
 4. 12.3. a 14.3. – cvic1l04.pdf [notes1l04] – ODR: lineární s konstantními koeficienty, lineární n-tého řádu, jiné typy
 5. 19.3. a 21.3.cvic1l05.pdf [notes1l05] – Číselné řady s nezápornými členy, 1.test (ODR)
 6. 26.3. 28.3. – cvic1l06.pdf [notes1l06] – Číselné řady s obecnými členy
 7. 2.4. a 4.4. – cvic1l07.pdf [notes1l07] – Mocninné řady
 8. 9.4. a 11.4. – cvic1l08.pdf – Metrické prostory, topologie R^n
 9. 16.4. a 18.4. – cvic1l09.pdf [notes1l09] – Banachova věta, funkce více proměnných: limita a spojitost
 10. 23.4. a 25.4.cvic1l10.pdf [notes1l10] – Funkce více proměnných: parciální derivace, 2.test (řady)
 11. 30.4. a 2.5 – cvic1l11.pdf [notes1l11] – Funkce více proměnných: totální diferenciál, ODR ve tvaru totálního diferenciálu
 12. 7.5. a 9.5. – cvic1l12.pdf [notes1l12] – Funkce více proměnných: lokální extrémy, implicitní funkce
 13. 14.5.(Rektorský den) a 16.5. – cvic1l13.pdf [notes1l13part] – Funkce více proměnných: vázané extrémy, věta o regulárním zobrazení
 14. 21.5. a 23.5.cvic1l14.pdf – Klasický variační počet, 3.test (funkce více proměnných)

Zkouškové písemky

exam1.pdf, exam2.pdf, exam3.pdf, exam4.pdf, exam5.pdf, exam6.pdf, exam7.pdf