Matematická analýza I – cvičení (19aNOFY151x04)

Zimní semestr 2019, pondělí, 14:50–17:05, místnost T5 (Troja)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, případné konzultace po dohodě

Tato stránka: geo.mff.cuni.cz/~sramek/nofy151

Stránka předmětu přednášejícího prof. Málka: www.karlin.mff.cuni.cz/~malek/new/index.php?title=NMAF061_Matematická_analýza_1

Stránka předmětu v SISu: is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NOFY151&skr=2019&fak=11320

Sign-up sheet na příklady: docs.google.com/spreadsheets/d/1c0KJBvBNva24Zs8j4jfx6VZurv3uEGljglrkb5ehcw0/edit?usp=sharing

Požadavky k zápočtu

[podle SIS]
Na cvičení se budou psát 3 testy. Za každý lze získat 10 bodů. Za celosemestrální aktivitu na cvičení můžete získat dalších 10 bodů. Celkem za zápočet lze získat 40 bodů. Zápočet uděluje cvičící na základě výsledků a práce na cvičeních. Student, který během semestru získá méně než 15 bodů by neměl dostat zápočet.

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 30.9. – [no classes]
 2. 7.10. – cvic1z01.pdf (notes1z01.pdf) – Opakování ze SŠ, výroky, množiny, zobrazení
 3. 14.10. – cvic1z02.pdf (notes1z02.pdf) – Matematická indukce, supremum a infimum
 4. 21.10. – cvic1z03.pdf (notes1z03.pdf) + cvic1z04.pdf (notes1z04.pdf) – Vlastní limity funkcí (I+II)
 5. 28.10. – [no classes]
 6. 4.11. – cvic1z05.pdf (notes1z05.pdf) – Spojitost a derivace funkcí, elementární funkce, 1. test (45 min; mat. indukce, supremum/infimum, limita)
 7. 11.11. – cvic1z06.pdf (notes1z06.pdf) + cvic1z07.pdf (notes1z07.pdf) – Primitivní funkce (I+II)
 8. 18.11. – cvic1z08.pdf (notes1z08.pdf) – Limity funkcí podruhé (v nevlastních bodech, l'Hospital)
 9. 25.12. – cvic1z09.pdf (notes1z09.pdf) – Limity posloupností
 10. 2.12. – cvic1z10.pdf (notes1z10.pdf) – Extrémy funkcí, monotónie, konvexita/konkávnost 2. test (45 min; limita, derivace, primitivní funkce)
 11. 9.12. – cvic1z11.pdf – Taylorův polynom
 12. 16.12. – cvic1z12.pdf (notes1z12part.pdf) – Průběh funkcí
 13. 6.1. – cvic1z13.pdf – Newtonův a Riemannův integrál 3. test (45 min; Taylor, průběh funkce)