Matematika pro fyziky I – cvičení (20aNOFY161x03)

Zimní semestr 2020, pátek 11:30–13:00, místnost T8 (Troja), resp. distančně

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, konzultace po dohodě

COVID-19 ⇒ distanční výuka, domácí úkoly elektronicky, etc... (check email for current info, též mff.cuni.cz/coronavirus)

Požadavky k zápočtu

Na cvičení můžete získat 40 zápočtových bodů. Z oněch 40 bodů je 30 za domácí úkoly a 10 za umělecký dojem. Zápočet bych neměl udělit, budete-li mít na konci semestru méně než 15 bodů.

Online výuka

Literatura a další odkazy

Plán semestru (přibližný a bez dat)

Jedná se o kompilace úloh ze stránek doc. Pokorného (fyz1c a fyz1d).
 1. cvic2z01.pdf – Klasický variační počet
 2. cvic2z02.pdf – Posloupnosti funkcí
 3. cvic2z03.pdf – Řady funkcí
 4. cvic2z04.pdf – Lebesgueův integrál, Fubiniho věta, věta o substituci
 5. cvic2z05.pdf – Lebesgueova a Léviho věta, integrály závislé na parametru
 6. cvic2z06.pdf – Křivkový integrál
 7. cvic2z07.pdf – Plošný integrál 1. druhu
 8. cvic2z08.pdf – Plošný integrál 2. druhu, Stokesova a Gauß–Ostrogradského věta
 9. cvic2z09.pdf – Diferenciální formy a jejich integrace
 10. cvic2l01.pdf – Fourierovy řady – ortogonální polynomy
 11. cvic2l02.pdf – Fourierovy řady – trigonometrické řady