Matematika pro fyziky II – cvičení (20bNOFY162x03)

Letní semestr 2021, distančně (check email for current info, též www.mff.cuni.cz/koronavirus)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, konzultace po dohodě

Hromadné online cvičení ve čtvrtek 16:30–18:00, hromadná online konzultace ve středu 16:30–18:00, čtyři cvičící se v průběhu semestru střídají.

Požadavky k zápočtu

Na cvičení můžete získat 40 zápočtových bodů na základě vámi vypracovaných domácích úkolů. Ty budou zadávány zpravidla ve čtvrtek a termín odevzdání bude o týden později také ve čtvrtek. Zápočet bych neměl udělit, budete-li mít na konci semestru méně než 15 bodů.

Literatura a další odkazy