DIPLOMY
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

QBFFFQS-01.jpg
Doctoris Diploma
Universitatis Carolinae Pragensis
QBFFFQS-02.jpg
SIGILLVM VNIVERSITATIS
SCOLARIVM STVDII PRAGENSIS

Q.B.F.F.F.Q.S. [QUOD BONUM FAUSTUM FELIX FORTUNATUMQUE SIT]
SUMMIS AUSPICIIS
REI PUBLICAE BOHEMICAE
UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS
NOS RECTOR UNIVERSITATIS
ET DECANUS FACULTATIS MATHEMATICAE PHYSICAEQUE DISCIPLINAE
TENOREM OMNIUM QUAE SEQUUNTUR RATUM PRAESTAMUS LECTURIS
[NOMEN]
NATUS DIE [DIES] IN CIVITATE [CIVITAS]

[Což dobré, příznivé, plodné a šťastné, ať jest]
Nejvyššími věštbami
Republiky české
Univerzita Karlova pražská
My, rektor univerzity
a děkan fakulty matematické a fyzikální disciplíny,
znění všech věcí, které následují, platné poskytujeme ochotným číst:
[jméno]
narozen dne [den] v obci [obec]

I. (RNDr.)
COMMENTATIONEM DOCTAM EXHIBUIT ATQUE EXAMINA SEVERA
IN RERUM NATURALIUM DISCIPLINIS SUBIIT
QUAM OB REM IUXTA LEGEM N.[UMERUS] 111/1998 LEG.[UM] COL.[LECTIONIS]
NOMEN ACADEMICUM
RERUM NATURALIUM DOCTORIS
EI TRIBUTUM EST
QUOD IN "RNDr." CONTRACTUM COGNOMINI EIUS RITE ANTEPONATUR
IN CUIUS REI TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI IUSSIMUS

rozvahu učenou podal a zkoušení přísná
ve věcí přírodních disciplínách zdolal,
pročež podle zákona č. 111/1998 zákonů Sb.
jméno akademické
věcí přírodních doktora
jemu připsáno bylo,
což v "RNDr." staženo příjmení jeho právem ať je předkládáno,
v kteréž věci svědectví tento diplom zhotovit přikázali jsme.

II. (Ph.D.)
ORDINE STUDIORUM DOCTORIS PROPRIO QUI
GEOPHYSICA
NUNCUPATUR IN FACULTATE MATHEMATICAE PHYSICAEQUE DISCIPLINAE DILIGENTER SERVATO
DISSERTATIONEM EXHIBUIT EXAMINAQUE DOCTORI PUBLICE PRAECEPTA SUBIIT
QUAM OB REM IUXTA LEGEM N.[UMERUS] 111/1998 LEG.[UM] COL.[LECTIONIS]
NOMEN ACADEMICUM
DOCTORIS
EI TRIBUTUM EST
QUOD IN "Ph.D." CONTRACTUM COGNOMINI EIUS RITE ADICIATUR
IN CUIUS REI TESTIMONIUM HOC DIPLOMA FIERI IUSSIMUS
RECTOR – PROMOTOR RITE CONSTITUTUS – DECANUS

řádem studií doktorských vlastním, jak
geofyzikou
jmenovanou na fakultě matematické a fyzikální disciplíny pečlivě zachovávaným,
dizertaci podal a zkoušky doktorovi veřejně přikázané zdolal,
pročež podle zákona č. 111/1998 zákonů Sb.
jméno akademické
doktora
jemu připsáno bylo,
což v "Ph.D." staženo příjmení jeho právem ať je přidáváno,
v kteréž věci svědectví tento diplom zhotovit přikázali jsme.
Rektor – Promotor právem ustanovený – Děkan

Odkazy

Rozcestník ke stránkám latinských nápisů tesaných v kameni
Dalimilova kronika

Abecedně: Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík, Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz
Zveřejněno dne 24. dubna 2005