LÉKAŘSKÝ NÁLEZ
VulnusScissum-01.jpg
Příčina a následek

Citace z nálezu
S610  Vulnus scissum digiti II. manus l.sin. inveter.
W268  Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou – Jiná určená místa

Překlad latinské části
Vulnus scissum digiti [secundi] manus l[ateris] sin[instri] inveter[atum]
Rána řezná prstu druhého ruky strany levé zastaralé

Slovníček
vulnus, eris n rána, poranění, poškození, trhlina, úraz, útrapa, úder, zbraň
scindo, ere, scidi, scissum štípat, rozštípnout, roztrhnout, rozervat, rozdělovat; vulnus scissum řezná rána
lacer, a, um rozervaný; vulnus lacerum tržná rána
digitus, i m prst
manus, us f ruka, sloní chobot, četa vojáků, rukopis, dílo, moc
latus, eris n bok, strana
locus, i m (pl. loci m místa v knihách, loca n krajina) místo, postavení
sinister, tra, trum levý
sinistra, ae f levice, zvrácený, nepříznivý
invetero, are nechat zestárnout
inveteratus starý, zestárlý, zastaralý, zakořeněný

Odkazy

Rozcestník ke stránkám latinských nápisů tesaných v kameni
Dalimilova kronika

Abecedně: Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík, Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz
Zveřejněno dne 24. dubna 2005, revidováno 18. ledna 2006