Program prosemináře věd o Zemi v letním semestru 2010/2011
Introductory Seminar on Earth Sciences, summer term

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Studijní informační systém: NGEO090
Program předchozích seminářů: archiv


22. 2. Hana Čížková (KG)
Struktura zemského nitra
1. 3. Hana Čížková (KG)
Termální historie Země
8. 3. Hana Čížková (KG)
Zobrazování zemského nitra − seismická tomografie
15. 3. Ondřej Čadek (KG)
Geodynamický vývoj Českého masivu
22. 3. Jakub Velímský (KG)
Taylorův stav − Svatý grál teorie geodynama
29. 3. František Gallovič (KG)
Tektonická zemětřesení a jejich matematicko-fyzikální popis
5. 4. Jiří Zahradník (KG)
Obří zemětřesení v Chile v roce 2010
12. 4. Ondřej Čadek (KG)
Topografie a gravitační pole terestrických těles
19. 4. Marie Běhounková (KG)
Exoplanety, super-Země a habitabilita
26. 4. Ondřej Čadek (KG)
Ledové měsíce
3. 5. Ondřej Souček (KG)
Fyzikální glaciologie, aneb proč a jak ledovec teče
10. 5. Josef Brechler (KMOP)
LES modelování turbulence v aplikacích pro mezní vrstvu atmosféry
17. 5. Jaroslava Kalvová (KMOP)
Regionální klimatické modelování

Seminář se koná v úterý od 9:00 v přednáškové místnosti KG v Troji v 11. patře.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz