Program prosemináře věd o Zemi v letním semestru 2011/2012
Introductory Seminar on Earth Sciences, summer term

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Studijní informační systém: NGEO090
Program předchozích seminářů: archiv


27. 2. Hana Čížková (KG)
Struktura zemského nitra
5. 3. Hana Čížková (KG)
Termální historie Země
12. 3. František Gallovič (KG)
Tektonická zemětřesení a jejich matematicko-fyzikální popis
19. 3. Jiří Zahradník (KG)
Turecké zemětřesení 2011
26. 3. Ctirad Matyska (KG)
Vlastní kmity Země
2. 4. Ondřej Čadek (KG)
Geodynamický vývoj Českého masivu
16. 4. Ondřej Čadek (KG)
Ledové měsíce
23. 4. Jakub Velímský (KG)
Taylorův stav − Svatý grál teorie geodynama
30. 4. Ondřej Souček (MÚ)
Fyzikální glaciologie, aneb proč a jak ledovec teče
7. 5. Josef Brechler (KMOP)
LES modelování turbulence v aplikacích pro mezní vrstvu atmosféry
14. 5. Jaroslava Kalvová (KMOP)
Regionální klimatické modelování

Seminář se koná v pondělky od 16:10 v přednáškové místnosti KG v Troji v 11. patře.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz