NGEO022 – Numerické metody ve Fortranu

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce

Témata

Připravuje se...

Poznámky v PDF

Software

Fortranské překladače:

Vývojová prostředí pro GNU překladače: Geany, Code::Blocks, NetBeans

Odkazy

Numerical Recipes: Second Edition Fortran book and C book, Third Edition
Fortran: historie (wiki), přehled jazyka (wiki), pro všechny (český seriál), pro pamětníky (real programmers)
Fortranská dokumentace: Intel online a pdf, gfortran a pdf, nv překladače a pgfortran s pdf
Fortranské normy: 2018, 2008 a 2003
Matlab, GNU Octave: Moler's Matlab book, Octave online documentation