Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

Studuj Matfyz Studium geofyziky Zatížení počítačového klastru Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Den otevřených dveří

STANE SE

STALO SE

STUDUJ MATFYZ / SLEDUJ MATFYZ

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE

PRO BUDOUCÍ DOKTORANDY

NEJEN STUDENTŮM

ACTIVE AND PASSIVE SEISMICS IN LATERALLY INHOMOGENEOUS MEDIA II
19th INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEISMIC ANISOTROPY

Meeting SWLIM

Na přelomu května a června 2022 jsme pořádali workshop navazující na tradiční sérii mezinárodních konferencí SWLIM (Seismic Waves in Laterally Inhomogeneous Media), konanou již od roku 1978 v přibližně pětiletých intervalech na různých místech České republiky. Společně s workshopem byl pořádán devatenáctý ročník konference IWSA (International Workshop on Seismic Anisotropy), která se koná každé dva roky na různých místech světa. Tématem konference bylo modelování seismických vln, inverze a zpracování seismických dat v laterálně nehomogenních, isotropních a anisotropních, elastických a anelastických prostředích. Byla zahrnuta asymptotická paprsková metoda, stejně jako plné řešení vlnové rovnice a další metody přímého modelování šíření vln. Dále pasivní seismika a monitorování hydraulického rozrušování hornin. Aplikace v seismickém průzkumu a monitorování rezervoárů, stejně jako v globální seismice. Konference se konala v Klášterním hotelu Želivského kláštera.