NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Studijní informační systém: https://is.cuni.cz

Přednášky

Předmět Programování pro fyziky je přednášen na dvou paralelkách. Zde jsme na stránce k přednáškám a cvičením vyučujícího L. H., stránka vyučujícího T. L. je jinde. Na přednáškách nás provázejí prezentace zhotovené v dokumentačním systému Sphinx a výňatky z nich přenesené do interaktivního prostředí Google Colab(oratory):

 1. 2. 10. 2023: Cíl předmětu. Styly programování. Programovací jazyky Sphinx Colab. Stránka o instalaci softwaru Sphinx
 2. 9. 10. 2023: Algoritmus, ukázky a benchmark Sphinx Colab
 3. 16. 10. 2023: Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy a příkazy cyklu Sphinx Colab
 4. 23. 10. 2023: ... map-filter-reduce, výjimky, příkazy pro vstup a výstup, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx
 5. 30. 10.−6. 11. 2023: Standardní datové typy. Výrazy Sphinx
 6. 13. 11. 2023: Strukturované datové typy: pole, řetězce, struktury/záznamy, množiny Sphinx
 7. 20. 11. 2023: Funkce a procedury, předávání dat Sphinx
 8. 27. 11. 2023: ... Numba, rekurze, lambda funkce, modularizace Sphinx
 9.   4. 12. 2023: Numerické recepty − minialgoritmy Sphinx
 10. 11. 12. 2023: Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx
 11. 18. 12. 2023: Polynomická aproximace Sphinx. Numerické integrování Sphinx
 12.   8.   1. 2024: Hledání kořenů Sphinx. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx

Fórum k přednáškám Moodle

Cvičení

Cvičení 2022: stránka s prezentacemi

Software

Literatura