NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: https://www.mff.cuni.cz

Přednášky: prezentace

Na přednáškách nás provázejí prezentace zhotovené v dokumentačním systému Sphinx (viz reklama na Sphinx):

 1. 29.   9. 2022: Fortran, Pascal, Python, Matlab, C a Gnuplot Sphinx a stránka o instalaci softwaru Sphinx
 2.   6. 10. 2022: Algoritmus, ukázky a benchmark Sphinx
 3. 13. 10. 2022: Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy a příkazy cyklu, ... Sphinx
 4. 20. 10. 2022: ..., Map-Filter-Reduce, příkazy skoku a výjimky, příkazy pro vstup a výstup, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx a minialgoritmy Sphinx
 5.   3. 11. 2022: Standardní datové typy, výrazy Sphinx
 6. 10. 11. 2022: Strukturované datové typy: pole, řetězce, struktury/záznamy, množiny Sphinx
 7. 24. 11. 2022: Procedurální programování: funkce a procedury, předávání argumentů, rekurzivní funkce, modularizace Sphinx
 8.   1. 12. 2022: Numerické recepty − minialgoritmy Sphinx
 9.   8. 12. 2022: Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx
 10. 22. 12. 2022: Polynomická aproximace Sphinx. Numerické integrování Sphinx
 11.   5.   1. 2023: Hledání kořenů Sphinx. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx

Loňské prezentace

 1. Fortran, Pascal, Python, Gnuplot Sphinx. Algoritmus, ukázky, benchmark Sphinx. Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu Sphinx. Příkazy skoku, výjimky, příkazy pro vstup a výstup dat, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx. Standardní datové typy Sphinx. Výrazy, jednoduché datové typy Sphinx. Pole, řetězce, záznamy, množiny, soubory Sphinx. Procedury a funkce Sphinx
 2. Numerické recepty − minialgoritmy Sphinx. Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx. Polynomická aproximace Sphinx. Numerické integrování Sphinx. Hledání kořenů Sphinx. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx.
 3. Závěr: úvodní témata z informatiky Sphinx. Minialgoritmy − praktické ukázky Sphinx

Poznámky k přednášce

Kondenzované texty vhodné k offline četbě během semestru a zvláště před zkouškou.

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: MATLAB a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Poprvé s Pythonem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé se Sphinxem HTML, syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF
Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Cvičení

Cvičení 2022 (Fortran a Python): prezentace Classic a verze pro mobil prezentace Conestack v dokumentačním systému Sphinx (viz reklama na Sphinx)
Archiv cvičení z několika předchozích let: 2021 (Pascal), 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a ukázky v Octavu

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2008 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2005 PDF PDF PDF

Software

Literatura