NPRF051 – Počítače v geofyzice

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce

Linux na katedře geofyziky
připojení, uživatelé, shell, komunikace, souborový systém, procesy, textové a grafické aplikace, Fortran a C/C++, další jazyky PDF (12. 10. 2015)
Poprvé s Fortranem
datové typy, struktura programu, příkazy, popisy, výrazy, pole, procedury, vstup a výstup, překladače, knihovny PDF (7. 11. 2022)
Poprvé s make
pravidla, proměnné, pravidla bez závislostí, prefixy PDF ZIP (1. 10. 2022)
Poprvé s MATLABem a Octavem
příkazy, datové typy a výrazy, více o maticích, funkce, numerické metody, grafika, symbolické výrazy, MATLAB vs. Fortran PDF (15. 12. 2015)
Poprvé s Pythonem, f2py
skripty, datové typy, výrazy, příkazy, funkce, NumPy, SciPy, Matplotlib, Python Imaging Library PDF (17. 12. 2015), Fortran v Pythonu PDF (10. 12. 2022)
Poprvé s gnuplotem
kalkulačka, kreslení analytických funkcí, kreslení dat ze souboru, numerické metody, zápis do souborů, data z binárních souborů PDF ZIP (30. 11. 2015)
Poprvé s GMT
ukázky PDF (26. 1. 2022)
Poprvé s ParaView
poznámky: sítě, formáty vstupních souborů, readery, filtry, vizualizace PDF (28. 1. 2012)
náměty: plochy (potrava pro oko) PDF, křivky (podivné atraktory) PDF, modely topografie Země ETOPO1 a SRTM PDF
ukázky: templates & 1st examples ZIP, uniform grid ZIP, curvilinear grid ZIP, polygonal grid ZIP, ETOPO1 & SRTM reader ZIP
Poprvé s LaTeXem
poznámky: pracovní cyklus, struktura zdrojového textu, textový a matematický režim, balíčky, čeština PDF (2. 1. 2023)
ukázky: kódování češtiny, vkládání obrázků, šachy ZIP

Odkazy

Katedra geofyziky: přehled linuxových strojů
Linux: seznam unixových nástrojů (wiki)
Fortran: historie (wiki), přehled jazyka (wiki), pro všechny (český seriál), pro pamětníky (real programmers), The seven ages of Fortran
Fortranská dokumentace: normy, GNU, Intel, Nvidia, AMD
C: standard a PDF, K&R book
Numerical Recipes: Fortran book, C book
OpenMP a MPI: OpenMP, specifications a wiki, MPI, specifications, wiki a tutorial
Matlab, Octave: Moler's Matlab book, Octave online documentation
LaTeX: Wikibook, Ne příliš stručný úvod a Rybička

Software

Programátorské editory: Visual Studio Code, Notepad++
Fortran a C/C++: GNU Compiler Collection (Linux, Windows) a snadný download pro Windows
a také Intel oneAPI Base and HPC Toolkits (Linux, Windows), Nvidia HPC SDK (Linux), AMD Optimizing C/C++ and Fortran Compilers (Linux)
Gnuplot: home, download
GMT: home, download
ParaView: home, download, tutorial

TeX a LaTeX: MiKTeX, TeX Live, LaTeX home, TeX Users Group
Latinský slovníček počítačové terminologie: Vocabula computatralia