LATINSKÉ NÁPISY
NA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SLOUPÍCH

Sloupy zasvěcené Nejsvětější Trojici
Karlovy Vary Loket Praha Valeč Žatec

Sloupy zasvěcené Panně Marii
Brno Česká Třebová Jihlava Lomnice Louny Ostrov Rakovník Sadská

Sochy sv. Jana Nepomuckého
Doubravník Jihlava Nejdek Nový Dům Praha (Karlův most, Pohořelec) Sadská Stráž nad Nežárkou
Karlovy Vary (Thermae Carolinae) - sloup Nejsvětější Trojice
sloup-KarlovyVary-01.jpg
Se Zámeckou věží
sloup-KarlovyVary-02.jpg
Od Vřídla
sloup-KarlovyVary-03.jpg
Od Zámeckého pramene
sloup-KarlovyVary-04.jpg
Bez Bílého lva
sloup-KarlovyVary-05.jpg
S Bílým lvem
sloup-KarlovyVary-06.jpg
Sv. Augustin pohlíží
k Bílému lvu
sloup-KarlovyVary-07.jpg
1716
sloup-KarlovyVary-08.jpg
1716
sloup-KarlovyVary-09.jpg
1716
sloup-KarlovyVary-10.jpg
Sv. Vojtěch pohlíží k Vřídlu
a sv. Maří Magdaleně
Viz též http://www.karlovyvary.cz

LAVS DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITVI SANCTO
SANCTA MARIA VIRGO DEIPARA ESTO HIC IBIQVE PATRONA NOSTRA
PER SANCTOS ISTOS ADIVVA NOS SANCTISSIMA TRINITAS

Chvála Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému
Svatá Marie, Panno Bohorodičko, budiž zde i tam ochránkyně naše
Skrze svaté tyto podporuj nás, Nejsvětější Trojice

L+V+D+I+D+I+L+I+D+I+I+V+I+C = 1716
C+M+I+V+I+D+I+I+C+I+I+V = 1716
C+I+D+I+V+V+C+I+I+M+I+I = 1716
Loket (Cubitus) - sloup Nejsvětější Trojice
sloup-Loket-01.jpg
Loket z jihu
sloup-Loket-02.jpg
Loket od západu
sloup-Loket-03.jpg
Náměstí T. G. Masaryka
sloup-Loket-04.jpg
Sv. Jan Křtitel s beránkem,
sv. Šebestián s šípy,
sv. Václav s korouhví
sloup-Loket-05.jpg
Zleva sv. Florián,
sv. Jan Nepomucký
a sv. Jan Křtitel
sloup-Loket-06.jpg
Trojici poprvé
sloup-Loket-07.jpg
Sv. Václavovi
sloup-Loket-08.jpg
Trojici podruhé
sloup-Loket-09.jpg
Panně Marii
sloup-Loket-10.jpg
Trojici potřetí
sloup-Loket-11.jpg
Sv. Floriánovi (protipožární)
sloup-Loket-12.jpg
Sv. Janu Křtitelovi
sloup-Loket-13.jpg
Od Loketských roku 1719
sloup-Loket-14.jpg
Sv. Janu Nepomuckému
sloup-Loket-15.jpg
Bohu
Viz též http://www.loket.cz

GLORIA TRIVNI DEO PATRI DEO FILIO DEO SPIRITVI SANCTO.
SIT DEO GENITORI VNIGENITOq[ve] SANCTO PROCEDENTI AB VTROq[ve] TRINIS PAR ADORATIO.
SIT CREATORI REDEMPTORI SALVTIFEROq[ve] SPIRATORI HONOR ET IVBILATIO.
A LVE LIBERET DEVS OMNES HABITANTES CVBITI:
DVX BOHEMIAE PRINCEPS PACIS ORA PRO NOBIS.
VIRGO SINE LABE GENATA CHRISTI DEI MATER INVIOLATA SIS NOB{I}IS PATRONA.
VT IGNIS NON LAEDAT SANCTVS FLORIANVS IMPETRET
SPECIALIS FAMAE PATRONE IN VRBE PRAGENSI GLORIOSE DEPOSITE NOS POENITENTES BENIGNE INTVERE
CHRISTI PRAECVRSOR QVO INTER NATOS NON EST MAIOR SIS NOBIS IBI FORTIS DEFENSOR
ANNO QVO CVBITENSES PRETIO DATO LITMITZ RELVERE.

Sláva Trojjedinému Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému.
Ať je Bohu Otci a Jednorozenému, svatému Vycházejícímu z jednoho i druhého, třem stejné uctívání.
Ať je Stvořiteli, Vykupiteli a spásonosnému Vdechovateli čest a jásání.
Od moru ať osvobodí Bůh všechny obyvatele Lokte:
Vůdce Čech, kníže míru, pros za nás.
Panna beze skvrny zrozená, Krista Boha matka neporušená, ať je nám ochránkyně.
Aby oheň neškodil, svatý Florián ať dosáhne
Obzvláštní pověsti ochránce, ve Městě pražském slavně pohřbený, nás litující dobrotivě popatři
Kristův předchůdce, nad kterého mezi zrozenými není větší, ať je nám tam silný obránce
Roku, jehož Loketští, cenu davše, Lipnici vyplatili.

L+I+I+V+I+D+I+D+I+L+I+D+I+I+V+I+C = 1719
I+D+I+I+V+I+I+C+C+D+I+V+I+I+D+I = 1719
I+C+I+D+M+I+L+V+I+I+I+I+V+I+L+I = 1719
L+V+L+I+D+V+M+I+C+V+I+I = 1719
D+V+X+M+I+I+C+C+I+I = 1719
V+I+I+L+C+I+I+D+I+M+I+V+I+L+I+I = 1719
V+I+I+L+D+C+V+L+I+V+I+M = 1719
C+I+L+I+M+I+V+I+L+I+D+I+I+I+I+V = 1719
C+I+I+C+V+V+I+M+I+I+I+I+I+I+D = 1719
V+C+V+I+I+D+L+I+M+I+L+V = 1719
Praha (Praga, Braga) - sloup Nejsvětější Trojice
sloup-PhaMS-01.jpg
Malostranské náměstí
sloup-PhaMS-02.jpg
1713
sloup-PhaMS-03.jpg
1713
sloup-PhaMS-04.jpg
1713
sloup-PhaMS-05.jpg
Malostranské náměstí
sloup-PhaMS-06.jpg
1772
sloup-PhaMS-07.jpg
Colossus erectus
sloup-PhaMS-08.jpg
decedente pestifera lue
sloup-PhaMS-09.jpg
1772
sloup-PhaMS-10.jpg
Andílci od senátu
sloup-PhaMS-11.jpg
Fons salutis
sloup-PhaMS-12.jpg
1869
sloup-PhaMS-13.jpg sloup-PhaMS-14.jpg
Bůh Otec se Synem
sloup-PhaMS-15.jpg
Fons gratiae
Viz též http://www.praha1.cz

SIT GLORIA DEO PATRI, DEO FILIO, DEO SPIRITVI SANCTO
SUB GLORIOSISS:[IMI] AUSPICIIS AUGUSTISS:[IMI] & INVICTISS:[IMI]
ROMANORU[M] JMPERATORIS CAROLI VI.
GER:[MANIAE] HIS:[PANIAE] HUN:[GARIAE] & BOEM:[IAE] REGIS POTENTISSIMI
AUXILIO PIORUM S[ANCTI]S.[SIMAE] TRIADI MINOR VRBS PRAGENA VOTA CONSECRAT.

ET CREATORI, REDEMPTORI, SPIRATOq[ve] LARGITORI HONOR & IVBILATIO,

SIT DEO GENITORI. GENITOq[ve] SANCTO PROCEDENTI ab VTROq[ve] TRINIS PAR ADORATIO.

Ať je sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému
Pod nejslavnějšího znameními nejvznešenějšího a nejnepřemožitelnějšího
římského císaře Karla VI.,
německého, španělského, uherského a českého krále nejmocnějšího,
pomocí zbožných Nejsvětější Trojici Menší Město Pražské oběti zasvěcuje.

A Stvořiteli, Vykupiteli a vdechnutému štědrému dárci čest a jásání,

Ať je Bohu Otci a Synu, Svatému Vycházejícímu z jednoho i druhého, třem stejné uctívání.

GLORIAE SANCTISSIMI TRIVNIVS DEI SACRATVS
COLOSSUS DECEDENTE PESTIFERA {LU}E ERECTUS
MITIGATA GRASSANTE FAME RESTAURATUS
A DEVINCTO SENATV POPVLOQVE MICROPRAGENO

Slávě Nejsvětějšího Trojjediného Boha zasvěcený
kolos, když odcházela morová nákaza, vztyčený,
když mírnil se obcházející hlad, restaurovaný
od vděčného senátu a lidu malopražského

INFINITA GLORIA ATQVE IVBILATIO TIBI PATRI FILIOQVE PNEVMATIQVE SANCTO
EX HOC NVNC ATQVE IN CVNCTA SAECVLA.

Nekonečná sláva a jásání tobě Otci a Synu a Duchu svatému
odtud nyní a na všechny věky.

I+L+I+D+I+D+I+L+I+D+I+I+V+I+C = 1713
C+I+D+M+I+I+L+I+I+I+V+I+L+I = 1713
I+D+I+I+I+C+C+D+I+V+I+I+D+I = 1713
L+I+C+I+I+M+I+I+V+I+V+D+I+C+V = 1772
D+V+I+C+V+V+L+V+M+I+C = 1772
I+I+I+L+I+V+I+V+I+L+I+I+I+I+I+L+I+V+V+M+I+V+C+X+C+V+C+V+I+C+V+C+C+V+L = 1869
Valeč - sloup Nejsvětější Trojice
sloup-Valec-01.jpg
sloup-Valec-02.jpg
sloup-Valec-03.jpg
sloup-Valec-04.jpg
sloup-Valec-05.jpg
Viz též http://cestujme.cz/valec

Desky s nápisy nezvěstné;
latinský text z jedné desky podle restaurátorské zprávy z roku 1981 [1]

SACROSANCTA ET INDIVIDVA TRINITAS VNVS DEVS.
HVIVS LATREUTICO CULTUI EX PIISSIMA INTENTIONE ET ULTIMA VOLUNTATE
DOMINAE MARIAE IOSEPHAE COMITISSAE DE GLOBEN NATAE BARONISSAE DE STECHAU
AB EIUSDEM CONIUGE IOANNE FERDINANDO
PRAESENS SS:[SACROSANCTI/SANCTISSIMAE] TRINITATIS COLOSSUS ERECTUS EST.

Svatosvatá a nedělitelná Trojice, jeden Bůh.
Jeho kultovnímu uctívání z nejzbožnějšího úsilí a poslední vůle
paní Marie Josefy, hraběnky z Globenu, rozené baronky ze Stechau,
jejím manželem Janem Ferdinandem
přítomný Svatosvaté/Nejsvětější Trojice kolos vztyčen jest.

C+C+I+D+I+V+I+D+V+I+I+V+V+D+V = 1730
Žatec (Zatecensis, Lucensis circulus) - sloup Nejsvětější Trojice
sloup-Zatec-01.jpg
sloup-Zatec-02.jpg
sloup-Zatec-03.jpg
sloup-Zatec-04.jpg
sloup-Zatec-05.jpg
sloup-Zatec-06.jpg
sloup-Zatec-07.jpg
sloup-Zatec-08.jpg
sloup-Zatec-09.jpg
sloup-Zatec-10.jpg
sloup-Zatec-11.jpg
sloup-Zatec-12.jpg
sloup-Zatec-13.jpg
sloup-Zatec-14.jpg
sloup-Zatec-15.jpg
Viz též http://www.mesto-zatec.cz

DEO PATRI CREATORI - DEO FILIO REDEMPTORI - DEO SPIRITVI SANCTO SANCTIFICATORI
Bohu Otci Stvořiteli - Bohu Synu Vykupiteli - Bohu Duchu svatému posvěcovateli

FAMA PERICLITANTIUM REFUGIUM ET ASYLUM
S[anc]t[us] CAROL[US] BOR[R]OMEV[S] - S[anc]t[us] ANTON[IUS] v[on] PADUA - S[anctus] WENCESLAV[S] - ITE AD IOSEPH
Pro pověst zkoušených útočiště a azyl
Svatý Karel Boromejský - svatý Antonín z Padovy - svatý Václav - jděte k Josefovi

S.[ANCTA] TRINITAS MISERERE - S.[ANCTA] MARIA ORA [P]R[O] NOB[IS]
Svatá Trojice, slituj se - Svatá Marie, pros za nás

JOANNES CLEMENS CALDERAR CONSUL
S PHARMAQ REUS ZIATEC[E]NS COLUMNA[M] FUNDAVIT
CVIVS UXOR ANNA [B]ARBARA ROSALIA ADIURA[VI]T
IN VITA ~
~ SPLENDOR CLEMENTIAE FVIT [I...]
AETATIS SEXAGINTA LEGE
PRO MEMORIA
SVCCESSOR ANTONIVS DOMANOS
Jan Klement Calderar, konšel,
lékárník žatecký, sloup založil,
jehož manželka Anna Barbara Rozálie přísahala,
v životě
lesk/nádhera/vážnost mírnosti/laskavosti byla
věku šedesátého čti/podle zákona
na památku
nástupce Antonín Domanos
L+D+C+L+M+I+V+I = 1707
V+C+C+I+V+D+M = 1711

IN HONOREM D[IVI] PROCOPII ABBATIS ERECTA A IOANNE IGNATIO HAVNER
K poctě svatého Prokopa opata vztyčena Janem Ignácem Haunerem
I+M+D+C+I+I+I+C+I+I+I(+V) = 1707 (1712)

ISTA STATVA LOCATA EST A SIGISMVNDO KLAPKA
Tato socha umístěna byla Zikmundem Klapkou
I+V+L+C+I+I+M+V+D+L = 1713

IOA[NNI] N[EPOMUCENO]
GEORG OTTER SICHD. LOWEN CRONCAESAREY
IUDEX ET PHYSICUS DISTRICT:[US] ZIAT[ECENTIS] IURAT[US]
CUM CATHARINA ANTONIA G OTTER SICHIN CONIUGE
FIERI FECIT A 18 IULI 1710
Janu Nepomuckému
Georg Otter ...,
soudce a přírodovědec kraje žateckého přísežný,
s Kateřinou Antonií, G. Otter[sichin], manželkou,
vzniknout učinil roku/od 18. července 1710

IIBH C DENI IVLII A[NNO] 1712
... července roku 1712
Brno (Bruna) - mariánský sloup
sloup-Brno-01.jpg
sloup-Brno-02.jpg
sloup-Brno-03.jpg
sloup-Brno-04.jpg
sloup-Brno-05.jpg
sloup-Brno-06.jpg
sloup-Brno-07.jpg
sloup-Brno-08.jpg
sloup-Brno-09.jpg
sloup-Brno-10.jpg
Viz též http://www.brno.cz

FLORVM REGINA
PESTIFERORVM SALVS
AGONISANTIVM PORTVS
LVCTANTIVM FORTITVDO

Květin královno
Morem nemocných spáso
Se smrtí bojujících přístave
Zápasících sílo

FILIO VIRGINIS VIRGINI PARENTI QVINQVE IN PESTIFERA LVE PATRONIS
SEBASTIANO, ROCHO, CAROLO BOR[R]OMEO, FRANCISCO XAVERIO, ET ROSALIAE
VOVIT REGIA VRBS BRVNENSIS 1680

IN HOC CONTRIBVERE CLERVS NOBILITAS MAGISTRATVS CIVES AC INCOLAE
HI OMNES PRAECANTVR VT A LVE CVSTODIANTVR 1777

HONORI. BEATISSIMAE. VIRGINIS. PESTIFERA. INSTANTE. CHOLERA.
DOTE. CIVIS. LIBERA. SENATVS. RENOVABAT. 1831.
VON DER STADTGEMEINDE BRÜNN WIEDERHERGESTELLT IM JAHRE 1901

Synu Panny, Panně Matce, pěti v morové nákaze ochráncům,
Šebestiánovi, Rochovi, Karlu Boromejskému, Františku Xaverovi a Rozálii
zaslíbilo královské Město Brněnské. 1680

V tomto přispěli duchovenstvo, šlechta, městský úřad, občané i obyvatelé.
Tito všichni úpěnlivě žádají, aby od moru byli ochráněni. 1777

Úctě nejblaženější Panny, když morová hrozí cholera.
Darem občana osvoboď. Senát obnovil 1831.
Městským zastupitelstvem Brna znovu upraveno v roce 1901

I+L+I+V+I+I+I+V+I+I+I+I+V+I+V+I+I+L+V+I+I+C+C+L+M+C+I+C+X+V+I+L+I+V+V+I+I+V+V+I = 1680
I+C+C+I+V+C+L+V+I+L+I+M+I+V+C+I+V+C+I+C+L = 1777
I+M+C+V+V+L+V+C+V+D+I+V = 1777
I+I+I+M+V+I+I+I+I+I+C+L+D+C+I+V+I+L+I+V+V = 1831
Česká Třebová (Tribovia Bohemicalis) - mariánský sloup
sloup-CeskaTrebova-01.jpg
Staré náměstí
sloup-CeskaTrebova-02.jpg
Immaculata
sloup-CeskaTrebova-03.jpg
1706
Viz též http://www.ceska-trebova.cz (zdroj fotografií)

INTERPE
LLAPRONO
BISOPIAOSAN
CTISSIMAD
EIPARA

Vyjedná
vejproná
sóspravedliváónej
světějšíB
ohorodičko

I+L+L+I+I+C+I+I+M+D+I = 1706
Jihlava (Iglavia, Giglavia, Iglawia, Egla) - mariánský sloup
sloup-Jihlava-01.jpg
sloup-Jihlava-02.jpg
sloup-Jihlava-03.jpg
sloup-Jihlava-04.jpg
sloup-Jihlava-05.jpg
sloup-Jihlava-06.jpg
sloup-Jihlava-07.jpg
sloup-Jihlava-08.jpg
sloup-Jihlava-09.jpg
sloup-Jihlava-10.jpg
Viz též http://www.jihlava.cz

BEATAE VIRGINI SINE LABE ORIGINALI CONCEPTAE
IOSEPHO CHRISTI NVTRITIO IACOBO SEBASTIANO FRANCISCO XAVERIO
DEO LIBERATORI ELECTISQVE SANCTIS PATRONIS
A B{/P}ESTE ET HOSTIBVS LIBERATA GRATA EXSTRVXERAT IGLAVIA

Blažené Panně bez skvrny počáteční počavší,
Josefovi, Kristovu živiteli, Jakubovi, Šebestiánovi, Františku Xaverovi,
Bohu Osvoboditeli a vybraným svatým ochráncům
od moru a nepřátel osvobozená vděčná byla vystavěla Jihlava

V+I+I+I+I+L+I+I+L+I+C+C+
+I+C+I+I+V+I+I+I+C+I+C+I+C+X+V+I+
+D+L+I+I+L+C+I+V+C+I+I+
+I+V+L+I+X+V+X+I+L+V+I = 1690

AVE MARIA FILIA DEI PATRIS AVE MATER DEI FILII AVE SPONSA SPIRITVS
AVE [.TPIO...] S[ANCTI]S[SIMAE] TRINITATIS

SANCTA DEI GENITRIX MARIA ORA PRO NOBIS SERVIS TVIS IGLAVIENSIBVS

SANCTVS DEVS SANCTVS FORTIS SANCTVS IMMORTALIS MISERERE NOBIS

REGNANTE LEOPOLDO AVGVSTO ET EIVS FILIO IOSEPHO AVGVSTO
INAVGVRATO REGE ROMANO[RVM]

Ave, Marie, dcero Boha Otce, ave, matko Boha Syna, ave, nevěsto Ducha,
ave, ... Nejsvětější Trojice

Svatá Bohorodičko Marie, pros za nás, služebníky své jihlavské

Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, slituj se nad námi

Za vlády Leopolda vznešeného a jeho syna Josefa vznešeného,
v úřad uvedeného krále římského

C+D+I+I+I+X+M+I+I+V+I+V+I+I+L+V+I+I+V = 1690
L+L+D+V+V+I+V+I+L+I+I+W+I+V+V+M = 1690
Lomnice, Svratecko - mariánský sloup
sloup-Lomnice-01.jpg
sloup-Lomnice-02.jpg
sloup-Lomnice-03.jpg
sloup-Lomnice-04.jpg
sloup-Lomnice-05.jpg
Viz též http://www.lomnice.cz

TIBI SERENISSIMAE COELORU[M] REGINAE MISERICORDIAE PLENAE MARIAE
EGO ANTONIVS HVMILIS SERVVS TVVS
IN GRAT{I}ARUM ACTIONEM PRAESENS MONVMENTVM DEMISISSIME CONSECRO

SVSCIPE HOC EXILE MVNVSCVLVM
ET ME FAMILIAM MEAM AC SVBDITOS
CONTINVA MISERICORDIAE TVAE PROTECTIONE GVBERNA.

VT FIAT PRO ME INTERCEDITE SANCTI PATRONI PRAESENTES.

Tobě, nejjasnější nebes královně, milosrdenství plné Marii,
já, Antonín, pokorný služebník tvůj,
ve vděků jednání přítomný monument nejnížeji zasvěcuji

Přijmi tento hubený dárek
a mě, rodinu mou i poddané
souvislou milosrdenství svého ochranou spravuj.

Aby se stalo, za mě se zaručte, svatí ochránci přítomní.

V+I+M+I+C+D+I+C+I+I = 1710
Louny (Luna) - mariánský sloup
sloup-Louny-01.jpg
Panna Marie
sloup-Louny-02.jpg
Okresní soud
sloup-Louny-03.jpg
Mírové náměstí
sloup-Louny-04.jpg
1673
sloup-Louny-05.jpg
Panna Marie
Viz též http://www.mulouny.cz

MATER DEI TVAE SIS PROTECTRIX LVNAE

Matko Boží, svých ať jsi ochránkyně Loun

M+D+I+V+I+C+I+X+L+V = 1673
Ostrov - mariánský sloup
sloup-Ostrov-01.jpg
sloup-Ostrov-02.jpg
sloup-Ostrov-03.jpg
sloup-Ostrov-04.jpg
sloup-Ostrov-05.jpg
sloup-Ostrov-06.jpg
sloup-Ostrov-07.jpg
sloup-Ostrov-08.jpg
sloup-Ostrov-09.jpg
sloup-Ostrov-10.jpg
Viz též http://www.dk-ostrov.cz a podruhé

VT PRO PRAESEN
TISSIMA PRAESER
VATIONE ET LIBE
RATIONE AB VNDI
QVE GRASSANTE
MALO PESTIS ET
CVNCTIS MALIS
PRAETERITIS
ITA ET PRO FVTV
RA SALVTE AVGV
STISSI[MI] IMPERAT[ORIS]
LEOPOLDI

Jak pro nejpřítomnější uchránění a osvobození,
když ze všech stran obchází zlo moru a veškerá zla minulá,
tak i pro budoucí zdraví nejvznešenějšího císaře Leopolda

AC SERENISSI[MI]
PRINCIPIS ET DO
MINI HAEREDITA
RII N[OST]RI D[OMI]NI JVLII
FRANCISCI DV
CIS SAXONIAE
ANGR.[IAM] ET WEST
PH.[ALIAM] T[E]N[EN]T[IS]
NEC NON VNI
VERSALI TOTI
VS POPVLI

a nejjasnějšího vůdce a pána dědičného našeho pana Julia Františka,
vévody saského, Engern a Westfálsko držícího,
a také obecného všeho lidu,

ET REI COMMV
NIS INCREMEN
TO AETERNAE
GRATITVDINIS
ET VOTI MONV
MENTVM HOC
POSVIT AETER
NVM DE VOTIS
S.[IBI] P.[OSTERIS]Q.[VE] S.[VIS]
ANNO CHRISTI
MDCLXXXV

a věci společné přibývání věčné vděčnosti a oběti památku tuto
postavil věčnou z obětí sobě a potomkům svým roku Krista 1685

AD SACROSANC
TAE ET INDIVI
DVAE TRINITATIS
ET CHRISTI RE
DEMPTORIS MAIO
REM GLORIAM
DEIPARAE VIRGI
NIS MARIAE ET
O[MN]IVM SANCTORVM
LAVDEM ET HO
NOREM.

k Svatosvaté a nedělitelné Trojice a Krista Vykupitele větší slávě,
Bohodoričky Panny Marie a všech svatých chvále a úctě.
Rakovník (Racona) - mariánský sloup
sloup-Rakovnik-01.jpg
Husovo náměstí
sloup-Rakovnik-02.jpg
1749/1750
sloup-Rakovnik-03.jpg
1749
sloup-Rakovnik-04.jpg
1749
sloup-Rakovnik-05.jpg
Panna Marie
Viz též http://www.rakovnik.cz

URBS RACONA ATQVE BENEFACTORES PII HONORI MARIANO DEVOTE{I} EXSTRUXERUNT
VIRGO DEI GENITRIX PIA PAX SIT IN URBE RAKONA QUAE BENEFACTORES PROVOCET IN MERITA
URBS RAKONA ET DEVOTI CULTORES MARIOPHILI EXSTRUXERUNT

Město Rakovník a dobrodinci zbožní úctě mariánské oddaně vystavěli
Panno Bohorodičko zbožná, pokoj ať je ve městě Rakovníku, aby dobrodince povzbudil k zásluhám
Město Rakovník a oddaní ctitelé Marii milující vystavěli

V+C+V+C+I+I+I+M+I+D+V+X+V+X+V = 1749
V+I+D+I+I+I+X+I+X+I+I+V+V+C+V+C+I+M+I = 1749
V+D+V+I+C+V+L+M+I+I+L+I+X+V+X+V = 1749
Sadská - mariánský sloup
sloup-Sadska-01.jpg sloup-Sadska-02.jpg sloup-Sadska-03.jpg sloup-Sadska-04.jpg sloup-Sadska-05.jpg
Viz též http://www.mesta.obce.cz/sadska

POST FATA IGNIS VIRGINI DEIPARAE SANCTISQVE SVIS TVTELARIBVS
WENCESLAO APOLLINARI FLORIANO LIBORIO ET ROSALIAE
EX VOTO PIA PAVPERTAS SADCZENSIS EXSTRVXIT

A PESTE FAME ET BELLO NOXIO IGNE TVERE NOS
DEI GENITRIX VIRGO BENIGNA PROTECTRIX NOSTRA

Skrze koLIťere nesstasnI ohnIe k CtěnI roDICkV božI a sVatI patronI
WáCLaVa apoLLInarIsse fLorIana LIborIa rozaLIe
postaVILI strapenI SaDsstI

Po neštěstích ohně Panně Bohorodičce a svatým svým ochranným/ochráncům
Václavovi, Apolináři, Floriánovi, Liborovi a Rozálii
z oběti zbožná chudoba Sadská vystavěla

Od moru, hladu a války škodlivé, ohně chraň nás,
Bohorodičko Panno, dobrotivá ochránkyně naše

I+I+V+I+I+I+D+I+C+I+V+V+I+V+L+I+V+W+C+L+L+L+I+I+L+I+L+I+I+L+I+X+V+I+V+D+C+I+X+V+X+I = 1748
M+L+L+X+I+I+V+D+I+I+I+X+V+I+I+C+I+X = 1748
L+I+I+I+C+I+D+I+C+V+I+V+I+I+W+C+L+V+L+L+I+I+L+I+L+I+I+L+I+V+I+L+I+I+D+I = 1748
Doubravník, Svratecko - sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána
sloup-Doubravnik-01.jpg
sloup-Doubravnik-02.jpg
sloup-Doubravnik-03.jpg
sloup-Doubravnik-04.jpg
sloup-Doubravnik-05.jpg
Viz též http://www.doubravnik.cz a podruhé (o husím rynku)

INNOVATA DIVO IOANNI NEPOMVCENO CVRA ET LABORE IOANNIS KASPAREK

Obnovena svatému Janu Nepomuckému péčí a úsilím Jana Kašpárka

IN HONOREM DIVO SEBASTIANO a CVLTORIBVS OPERA IOANNIS KASPAREK EXSTRVCTA

K poctě svatého Šebestiána obyvateli/ctiteli úsilím Jana Kašpárka vystavěna

I+V+D+I+V+I+I+M+V+C+C+V+L+I+I = 1776
I+M+D+I+V+I+C+V+L+I+V+I+I+X+V+C = 1786
Jihlava (Iglavia, Giglavia, Iglawia, Egla) - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-svJan-Jihlava-01.jpg
sloup-svJan-Jihlava-02.jpg
sloup-svJan-Jihlava-03.jpg
Viz též http://www.jihlava.cz

GLORIOSO CHRISTI MARTYRI HONORIS NOSTRI DEFENSORI
SALVTIS AETERNAE TVTORI PIAE VENERATIONIS ERGO

Slavnému Kristovu mučedníkovi, cti naší ochránci,
spásy věčné strážci pro zbožnou oslavu

L+I+C+I+I+M+Y+I+I+I+D+I+L+V+I+V+I+I+V+I+I = 1729
Nejdek - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-Nejdek-01.jpg
sloup-Nejdek-02.jpg
sloup-Nejdek-03.jpg
Viz též http://kvary.eunet.cz/nejdek

NEIDEK PRO TVO HONORE HANC EFFIGIEM PONIT SANCTE IOANNES
die 8 9bris 1710

Nejdek pro tvou poctu tuto sochu staví, svatý Jane,
dne 8. listopadu 1710

I+D+V+C+I+I+M+I+C+I = 1710
Nový Dům, Křivoklátsko - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-Krivoklat-01.jpg
Od severu
sloup-Krivoklat-02.jpg
V červenci
sloup-Krivoklat-03.jpg
50°5’ s. š., 13°51’ v. d.
sloup-Krivoklat-04.jpg
V dubnu
sloup-Krivoklat-05.jpg
Sv. Jan
sloup-Krivoklat-06.jpg
Sv. Jan
sloup-Krivoklat-07.jpg
V lesnatém tomto místě
sloup-Krivoklat-08.jpg
kamennou tuto sochu
sloup-Krivoklat-09.jpg
být vztyčenu kázal místa pán
sloup-Krivoklat-10.jpg
Sv. Jan
Viz též http://ipac.svkkl.cz

IN NEMOROSO HOC LOCO
CUI DIE XXVI. MENSIS JUNII A.[NNO] SAL.[UTIS] MDCCXXI
AUSPICATIOR DIANA
AUGUSTISSIMA ROMANORUM IMPERATRIX
ELISABETHA CHRISTINA
PRAESENTIAE VENATUS FAVORIS TERCLEMENTISSIMA DIGNATIONE
PRETIUM NOMEN FAMAMQVE ADDIDERAT

V lesnatém tomto místě,
jemuž dne 26. měsíce června léta spásy 1721,
příznivým znamením z letu ptáků provázenější než Diana,
nejvznešenější Římanů císařovna
Alžběta Kristina
přítomnosti, lovu, přízně trojnejlaskavějším oceněním
vážnost, jméno a pověst byla propůjčila,

BONI NOMINIS ET FAMAE AUSPICI FAMIGERATISSIMO
S.[ANCTO] JOANNI NEPOMUCENO
PRAEFATAE AUGUSTISSIMAE IMPERATRICIS
REGNI
ET SUO PECULIARISSIMO PATRONO
SE SUOS SUA DEVOTISSIME COMMENDANS
LAPIDEAM HANC STATUAM STABILIS AFFECTUS ET PIETA{T}IS MONUMENTUM

dobrého jména a pověsti příznivci nejvyhlášenějšímu,
svatému Janu Nepomuckému,
dříve zmíněné nejvznešenější císařovny,
království
a svému nejvýznačnějšímu ochránci,
sebe, své, svá nejoddaněji odevzdávaje,
kamennou tuto sochu, pevné lásky a zbožnosti památku,

ERIGI FECIT LOCI DOMINUS
JOANNES JOSEPHUS
S.[ACRI] R.[OMANI] I.[MPERII] COMES
DE WALDSTEIN &[ET] C.[ETERIS]
S.[ACRAE] C.[AESAREAE] R.[EGIAE]Q.[VE] C.[ATHOLICAE] MAIEST.[ATIS]
INTIMUS ACT.[UALIS] CONSILIARIUS &[ET] C.[ETERA]
HAEREDITARIUS IN REGNO BOHEMIAE PRAECISOR
EIUSDEMQVE REGNI SUPREMUS MARESCALLUS
ANNO
A FVNDATA LIBVSSAE ATRI{I} VRBE SECVLARI MAGNO.

být vztyčenu kázal místa pán
Jan Josef,
Svaté římské říše hrabě
z Valdštejna a dalších,
Svatého Císařského a Královského Katolického Veličenstva
tajný činný rada a tak dále,
dědičný v Království českém kráječ
a téhož království nejvyšší maršál,
roku
od založení Libušina dvorce města století velkého.

V+D+L+I+V+I+V+C+V+L+I+M = 1723
Praha (Praga, Braga), Karlův most - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-svJan-Pha-01.jpg
sloup-svJan-Pha-02.jpg
sloup-svJan-Pha-03.jpg
sloup-svJan-Pha-04.jpg
sloup-svJan-Pha-05.jpg
Viz též http://www.karluv-most.com, http://pragensia.tiscali.cz, http://webcam.magicware.cz

DIVO IOANNI NEPOMUCENO
ANNO MCCCLXXXIII EX HOC PONTE DEIECTO
EREXIT MATHIAS L. B. DE WUNSCHWITZ ANNO MDCLXXXIII

Svatému Janu Nepomuckému,
roku 1383 z tohoto mostu svrženému,
vztyčil Matyáš svobodný pán z Wunschwitzu roku 1683
Praha (Praga, Braga), Pohořelec - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-svJan-Pha-Poh-01.jpg sloup-svJan-Pha-Poh-02.jpg sloup-svJan-Pha-Poh-03.jpg
Viz též http://www.artnet.com

CLaM DICIt
ECCE
GLORIAM - sIs preCor - SILENDO
MeDeLa
sanCte
PRAEDICANT - Ioannes - MARTIR
STELLAE
sIC Data MerCes gLorIae

CLAM DICIT
SIS PRECOR MEDELA SANCTE IOANNES
ECCE SILENDO MARTIR
GLORIAM PRAEDICANT STELLAE
SIC DATA MERCES GLORIAE

Tajně říká
Ať jsi, úpěnlivě žádám, zhojení, svatý Jane
Ejhle, mlčení mučedník
Slávu zvěstují hvězdy
Tak dána cena slávy

C+L+M+D+I+C+I = 1752
I+C+M+D+L+C+I = 1752
C+C+I+L+D+M+I = 1752
L+I+M+D+I+C+L+L = 1752
I+C+D+M+C+L+I = 1752
Sadská - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-svJan-Sadska-01.jpg sloup-svJan-Sadska-02.jpg sloup-svJan-Sadska-03.jpg
Viz též http://www.mesta.obce.cz/sadska

EX VOTO DIVO IOANNI CVRAVIT OPVS FIERI GEORGIVS NIEMECZEK SENIOR.

Z oběti svatému Janovi pečoval dílo vzniknout Jiří Němeček starší.

X+V+D+I+V+I+I+C+V+V+I+V+I+I+I+V+I+M+C+I = 1749
Stráž nad Nežárkou - socha sv. Jana Nepomuckého
sloup-StrazNadNezarkou-01.jpg
Stráž nad Nežárkou
sloup-StrazNadNezarkou-02.jpg
1728
sloup-StrazNadNezarkou-03.jpg
uokrážeN dan žártS
Viz též http://www.mesta.obce.cz/straz-nad-nezarkou

Mens Deo saCrata SanCto eX Voto sVo posVIt IoannI.

Mysl Bohu zasvěcená svatému z oběti své postavila Janovi.

M+D+C+C+X+V+V+V+I+I+I = 1728
Odkazy kolem
Rozcestník ke stránkám latinských nápisů
Saxa loquuntur - Latinské nápisy na sloupech Nejsvětější Trojice, u svatojánských a jiných světeckých soch
Dalimilova kronika

Odkazy jinam
Povídání o úpěnlivých sloupech (http://www.czecot.com)
Sloupy Panny Marie a Nejsvětější Trojice (http://cs.wikipedia.org)

Literatura
[1] Adamcová K., Nejedlý V., Slížková Z., Zahradník P.,
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Národní památkový ústav, Praha 2004;
podobné publikace Národního památkového ústavu z nakladatelství Jalna (http://www.jalna.cz)
[2] Šenková S., Latinsko-český, česko-latinský slovník, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999
[3] Kábrt J. a kol., Latinsko/český slovník, Leda, Praha 2000
[4] Latin-English dictionary program Words, http://www.erols.com/whitaker/words.htm
[5] Graesse J. G. Th., Orbis Latinus online, http://www.columbia.edu
[6] Winiarczyk M., Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia, http://www.uni-mannheim.de

O autorech
Kdo jsou (abecedně) Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík a Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz.
Není-li uvedeno jinak, texty a fotografie vytvořili autoři čtením a fotografováním originálních zdrojů.
Zveřejněno dne 24. dubna 2005 a ponecháno osudu.

Další nápisy shromažďovány na stránkách Saxa loquuntur.