SEISMOGRAMY STANICE PRAHA
/ SEISMOGRAMS

1. 4. 2014
23:46:47 Chile Mww 8.2 (101.93°, 25.0 km) … USGS, idnes

Chile 2. 4. 2014 Chile 2. 4. 2014 Chile 2. 4. 2014

1. dubna 2014 došlo poblíž Chile k velkému zemětřesení o magnitudu 8,2, při němž se uvolnila energie o něco větší než 1017 J. Zemětřesení vzniklo v důsledku uvolnění segmentu rozhraní mezi jihoamerickou litosférickou deskou a deskou Nazca. Trhliny na kontaktu desek (posunutí na zlomu) dosáhly při zemětřesení délky až 6 m. Hlavní posun se odehrál v hloubce kolem 20 km na zlomové ploše ukloněné cca 15 stupňů od horizontální roviny.

V místech volného vzájemného pohybu (bez zaklesnutí) se deska Nazca podsunuje pod jihoamerickou desku rychlostí cca 6,5 cm/rok. Zaklesnutou oblastí byl segment ohraničený předchozími zemětřeseními M 8,4 Peru 2001 a M 7,7 Chile 2007. Tato oblast přípravy současného zemětřesení byla známa jako tzv. severochilská oblast seismického klidu.

Je zajímavé, že současnému velkému zemětřesení předcházela v Chile značná seismická aktivita spojená s náhlým porušením menších částí zlomu. Konkrétně 16. 3. došlo k zemětřesení o magnitudu 6,7 (energie cca 1015 J), které bylo následováno třemi otřesy o magnitudu 6,2 (energie o něco větší než 1014 J) a desítkami menších. Aktivita se v průběhu času stěhovala k severu, kde nakonec došlo k hlavnímu otřesu. To je demonstrace zajímavých a složitých procesů tření na zlomové ploše, které představují hlavní dosud fyzikálně neobjasněný problém spojený s chápáním zemětřesného procesu v dlouhodobém i krátkodobém časovém měřítku.

Ze společenského hlediska je významné, že na základě seismických pozorování došlo k varování před tsunami a evakuaci obyvatel.

Záznam zemětřesení na stanici MFF UK v Praze na Karlově. Více informací na posteru USGS.

Jiří Zahradník