SEISMOGRAMY STANICE PRAHA
/ SEISMOGRAMS

25. 4. 2015
06:11:26 Nepál Mww 7.8 (56.44°, 15.0 km) … USGS, EMSC, idnes … složky Z E N

Nepál 25. 4. 2015 Nepál 25. 4. 2015 Nepál 25. 4. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
00:37:41 Mariany (Mikronésie) Mb 5.1 (102.73°, 142.1 km)
06:11:26 Nepál Mww 7.8 (56.44°, 15.0 km)
06:15:22 Nepál Mb 6.1 (57.33°, 10.0 km)
06:18:10 Nepál Mb 5.6 (57.60°, 10.0 km)
06:20:40 Nepál Mb 5.4 (56.27°, 10.0 km)
06:22:02 Nepál Mb 5.1 (56.94°, 10.0 km)
06:25:55 Nepál Mb 5.0 (57.32°, 10.0 km)
06:35:46 Japonsko Mb 5.3 (84.30°, 85.4 km)
06:37:58 Nepál Mb 5.1 (57.44°, 10.0 km)
06:45:20 Nepál Mww 6.6 (56.48°, 10.0 km)
06:53:42 Nepál Mb 5.0 (57.09°, 10.0 km)
06:56:33 Nepál Mb 5.5 (57.29°, 10.0 km)
06:58:27 Nepál Mb 5.1 (57.57°, 10.0 km)
07:47:01 Nepál Mb 5.0 (57.25°, 10.0 km)
08:29:24 Nepál Mb 5.0 (56.53°, 10.0 km)
08:55:56 Nepál Mb 5.3 (57.34°, 10.0 km)
09:17:02 Čína Ms_2 5.8 (57.94°, 10.0 km)
12:44:05 Nepál Mb 5.2 (56.38°, 10.0 km)
16:41:15 Indonésie Mb 5.3 (102.48°, 125.2 km)
17:09:19 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.2 (117.34°, 124.3 km)
17:42:50 Čína Mb 5.4 (57.05°, 10.0 km)
20:01:36 Japonsko Mwr 5.1 (82.59°, 22.8 km)
23:16:15 Nepál Mww 5.1 (56.79°, 13.4 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
00:24:53 Albánie ML 3.5 (9.70°, 2.0 km)
06:39:13 Rumunsko ML 3.6 (9.35°, 111.0 km)
11:23:11 Řecko ML 3.5 (13.10°, 4.0 km)

K zemětřesení o momentovém magnitudu 7,8 (některé seismické agentury odhadují 7,9) v Nepálu dne 25. dubna 2015 došlo v důsledku vzájemného pohybu Indické a Euroasijské litosférické desky. Indická deska se podsunuje pod Euroasijskou a v dané oblasti činí rychlost tohoto pohybu nejméně 4 cm/rok. Tento přesmykový deskový pohyb způsobuje výzdvih himálajského pohoří. V minulém století proběhla v okolí (cca do 250 km) jen čtyři zemětřesení o magnitudu větším než 6, např. M 6,9 v srpnu 1988, které zahubilo 1500 lidí. Zhruba 250 km jihovýchodně od současného jevu proběhlo dosud největší zemětřesení dané oblasti v roce 1934 (Bihar, magnitudo 8, asi 10 tisíc obětí). Epicentrum současného zemětřesení leželo 30 km východně od města Lamjung. Světová síť seismických stanic detekovala začátek zlomového procesu v 6 hodin a 11 minut světového času. Energie uvolněná z ohniska ve formě seismických vln činila asi 1017 Joulů.

Ze seismologického hlediska jde o téměř školní případ. Při zaklesnutí části deskového rozhraní trvajícím cca 80 let (od roku 1934) a při deskové rychlosti 4 cm/rok se může zaklesnutí uvolnit během několika desítek sekund tak, že na zlomové ploše dojde k posunu zhruba 80 x 4 cm. Rychlé odhady skutečné velikosti trhlin na základě měření seismických vln světové sítě stanic skutečně pro současné nepálské zemětřesení udávají téměř čistě smykové posunutí dosahující přibližně hodnoty 3 m. K posunům došlo na téměř vodorovné zlomové ploše o velikosti cca 100 x 80 km, v hloubce přibližně 10 km. Největší trhliny vznikly během prvních 40 sekund, celý proces trhání zlomové plochy trval skoro dvě minuty. Zatímco epicentrum bylo zhruba 80 km západně od Káthmándú, ke vzniku největších trhlin došlo pravděpodobně pod městem. K obrovským škodám a obětem na životech tedy přispěly nejméně čtyři skutečnosti: relativně malá hloubka zlomové plochy, šíření trhliny směrem k městu, největší trhliny na zlomu pod městem a málo odolné stavby.

United States Geological Survey zveřejňuje bezprostředně po každém větším zemětřesení společensky velmi významný produkt. Jmenuje se PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) a představuje kombinovaný odhad velikosti zemětřesných pohybů a jejich ničivých účinků. Pro nepálské zemětřesení udává odhad počtu obětí řádu 10 tisíc a ekonomické škody okolo 10 miliard dolarů, s poznámkou, že by tyto škody mohly přesáhnout hodnotu nepálského HDP.

Do popředí tedy vstupuje snaha snižovat následky podobných katastrof, zejména v zemích, kde nelze masově aplikovat nákladné způsoby výstavby seismicky odolných staveb. Významného přínosu v této oblasti dosahuje nezisková organizace GeoHazards International, kterou v roce 1991 založil dr. Brian Tucker, s nímž měli i čeští seismologové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy příležitost spolupracovat. Stojí za zmínku, že se Brian Tucker věnoval mimo jiné i Nepálu a roku 2001 obdržel za služby nepálskému lidu královské vyznamenání (Gorakha Dakshin Bahu Award).

Aktivita v oblasti bude dál pokračovat řadu měsíců a největší dotřesy přesáhnou magnitudo 6. Průběžně aktualizovaná mapa dotřesů je na stránce EMSC.

Zaklesnutí litosférických desek pod Nepálem dokumentuje, a tedy určitou dlouhodobou předpověď představuje velmi zajímavý článek: Ader et al., Convergence rate across the Nepal Himalaya and interseismic coupling on the Main Himalayan Thrust: Implications for seismic hazard, JGR 117, 2012.

Studenti si mohou vyzkoušet přímý dotyk s nepálskými seismickými daty v rámci studentského projektu nebo bakalářské práce.

Prameny: USGS event page, USGS PAGER, Brian Tucker

Jiří Zahradník. Psáno 26. 4. 2015 pro Lidové noviny