DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
/ OPEN DAY

Prezentace / Prezentace

Studuj Matfyz Leták DOD Leták DOD

Prohlédněte si prezentace, představující jednotlivá zaměření, kterým se na katedře věnujeme:

Odkazy / Links

2021
Jiří Zahradník, Vyvolávají ledovce zemětřesení?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (10. 4. 2021)
Jiří Zahradník, Seismologie − fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání, online přednáška pro Učenou společnost ČR, pozvánka, youtube, PDF (19. 1. 2021)
2020
Jakub Velímský, Elektrické a magnetické pole v oceánech, přednáška v cyklu Fyzikální čtvrtky, video (26. 11. 2020)
Jiří Zahradník, „Sonický třesk“ pod zemí, matfyz.cz, mff.cuni.cz, Nature Geoscience (31. 8. 2020)
2019
Jakub Velímský, De magno magnete tellure aneb O velikém magnetu zemském, aktualizovaná přednáška ze seminářů Problémy současné fyzikySeminář katedry didaktiky fyziky (únor a březen 2019) PDF
2018
Jakub Velímský et al., Space observations in geophysics and planetary sciences: Overview of research carried out at the Department of Geophysics, Scientific workshop for Students and Young Researchers on the Anniversary of 10 Years of the Czech Republic in ESA (12.-15. 11. 2018) PDF, včetně videa PDF
2014
Ondřej Čadek, Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich, přednáška na MFF UK, 20. 11. 2014 youtube.com

Více popularizace na stránkách katedry.

Popularizační články na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR: www.ig.cas.cz