OBHÁJENÉ PRÁCE
/ DEFENDED THESES

Uvádíme dizertační (Ph.D.), rigorózní (RNDr.), diplomové (Mgr.) a bakalářské (Bc.) práce vypracované našimi studenty nebo vedené školiteli odtud. Jdeme k roku 1990, pro pozorného čtenáře jsme připravili i několik hříchů mládí. Diplomové práce jsou většinou dostupné v knihovně katedry, hledat lze online nebo v sešitu knihovníka. Nám známé informace o osudech autorů prací shrnujeme v seznamech bývalých studentů. V závorkách za jménem stojí datum obhajoby, za názvem jméno školitele.

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy praví, že informace z prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Dizertační práce / PhD theses (Ph.D./Dr./CSc.)

2023
Jan Premus (22. 2.): Joint inverse modeling of coseismic and postseismic slip of the 2014 South Napa, California, earthquake (F. Gallovič) PDF summary
2022
Filip Kostka (15. 3.): Dynamic models of the earthquake source (F. Gallovič) PDF summary
2021
Michaela Walterová (26. 2.): Orbital and internal dynamics of terrestrial planets (M. Běhounková) slides
2020
Jana Doubravová (8. 9.): Automatic and semi-automatic processing of seismograms from local networks WEBNET and REYKJANET (J. Horálek) PDF summary
Libor Šachl (23. 9.): Modelling of global ocean circulation and ocean-induced magnetic field (Z. Martinec) PDF summary
2019
Helena Žlebčíková (1. 3.): Anisotropic tomography of the European upper mantle (J. Plomerová) PDF summary
2018
Miroslav Halló (21. 9.): Influence of velocity model uncertainty in earthquake source inversions (F. Gallovič) PDF summary
Hana Jakoubková (25. 9.): Earthquake swarms in diverse tectonic environments: West Bohemia and Southwest Iceland (J. Horálek) PDF summary
Vojtěch Patočka (29. 6.): Maxwell-type viscoelasticity in small and large deformations of planetary mantles (O. Čadek) PDF summary
František Staněk (19. 9.): Source mechanisms of microseismic events induced by hydraulic fracturing (L. Eisner) PDF
Jiří Vackář (21. 9.): Automated determination of earthquake source parameters (J. Zahradník) PDF summary
Ľubica Valentová (26. 4.): Three-dimensional ambient noise tomography of the Bohemian Massif (F. Gallovič) PDF summary
2017
David Einspigel (4. 5.): Time-domain modelling of global barotropic ocean tides (Z. Martinec) PDF summary
Dana Křížová (13. 9.): The source process of Greek earthquakes (J. Zahradník) PDF summary
2015
Nina Benešová (9. 9.): Thermal convection in terrestrial planetary mantles (H. Čížková) PDF summary errata
Klára Kalousová (26. 1.): Dynamics of icy satellites with a liquid phase (O. Čadek & G. Choblet, University Nantes) PDF summary
Eliška Zábranová (14. 9.): Numerical modeling of free oscillations applied to superconducting-gravimeter data in a low-frequency seismic range (C. Matyska) PDF summary
2014
Hana Karousová (12. 3.): Teleseismic tomography of the upper mantle beneath the Bohemian Massif (J. Plomerová) PDF
Jan Michálek (8. 7.): Source parameters of microearthquakes and their uncertainties (T. Fischer) PDF summary
Matthieu Quinquis (4. 12.): A numerical study of subduction zone dynamics using linear viscous to thermo-mechanical model setups including (de)hydration processes (O. Čadek) PDF
2013
Petra Adamová (25. 11.): Earthquake source models (J. Šílený) PDF summary
Petra Maierová (4. 2.): Evolution of the Bohemian Massif: Insights from numerical modeling (O. Čadek) PDF summary talk
Martin Pauer (27. 9.): Forward and inverse modeling of planetary gravity and topography (O. Čadek) PDF
2012
Martina Ulvrová (15. 10.): Dynamique des fluides et des transports appliquée à la Terre primitive (S. Labrosse & C. Coltice, ENS Lyon; obhajoba mimo katedru i fakultu) PDF
2011
Arrigo Caserta (14. 6.): Seismic site effects (Data analysis and modelling) (J. Zahradník) PDF papers summary
2010
Pavla Hrubcová (2. 11.): Crustal structure of the Bohemian Massif based on seismic refraction data (V. Vavryčuk) PDF
Petr Kolínský (13. 12.): Surface wave analysis and inversion − Application to the Bohemian Massif (J. Brokešová) PDF summary
Ondřej Souček (1. 6.): Numerical modeling of ice sheet dynamics (Z. Martinec) PDF PDF-revised abstract summary talk answers 1 2
2008
Martin Kukačka (23. 9.): Numerical modelling of the mantle wedge (C. Matyska) PDF summary talk
Nicola Tosi (11. 3.): Numerical modeling of present-day mantle convection (Z. Martinec) PDF summary
2007
Marie Běhounková (20. 12.): Global and regional scale modeling of dynamic processes in the Earth's mantle (H. Čížková) PDF summary HTML
Jan Burjánek (12. 9.): Dynamic stress field of kinematic earthquake source models (J. Zahradník) PDF summary HTML
Ondřej Šrámek (20. 12.): Modèle d'écoulement biphasé en sciences de la Terre: fusion partielle, compaction et différenciation (Y. Ricard, ENS Lyon & O. Čadek; obhajoba v Lyonu) PDF summary movies HTML
2006
František Gallovič (22. 6.): Kinematic modeling of strong ground motions (J. Brokešová) PDF HTML
2005
Tomáš Fischer (21. 10.): West-Bohemian earthquake swarms and their dynamics (V. Vavryčuk, GFÚ AV ČR)
Karel Žáček (15. 11.): Gaussian packet prestack depth migration (L. Klimeš) PDF PS
2003
Vladimír Plicka (8. 9.): Modelling of finite-extent seismic sources by empirical Green´s functions (J. Zahradník)
Jakub Velímský (8. 9.): Electromagnetic induction in a heterogeneous Earth´s mantle: Time-domain modelling (Z. Martinec) PDF errata HTML
Xuyao Zheng (8. 9.): Determination of weak anisotropy parameters from qP wave slowness and polarization vectors (I. Pšenčík, GFÚ AV ČR)
2002
Luděk Vecsey (22. 10.): Chaos in thermal convection and the wavelet analysis of geophysical fields (C. Matyska) PDF HTML
2001
Zuzana Jechumtálová (26. 2.): Seismic source models and determination of their parameters by waveform inversion (J. Šílený, GFÚ AV ČR)
Světlana Kováčiková: Modelling of the geomagnetic induction anomaly sources over the eastern margin of the Bohemian Massif and its contact with the West Carpathians (V. Červ, GFÚ AV ČR)
Ivo Opršal (26. 2.): Hybrid modeling of seismic waves (J. Zahradník) PDF HTML
Petra Šauli: Wave-like effects in the ionosphere connected with the passage of the gravity waves of tropospheric origin (J. Boška, ÚFA AV ČR)
2000
Vahid Ebrahimzadeh Ardestani: Gravimetric geoid determination by Stokes boundary-value problems formulated and solved in ellipsoidal coordinates (Z. Martinec)
Radim Číž: Vícekanálové metody extrapolace geofyzikálních dat
1999
Ladislav Hanyk (28. 9.): Viscoelastic response of the Earth: Initial-value approach (O. Čadek) PDF summary
Jan Matas (12. 1.): Modélisation thermochimique des propriétés de solides à hautes températures et hautes pressions. Applications géophysiques (Y. Ricard, ENS Lyon & O. Čadek; obhajoba v Lyonu)
1997
Petr Bulant: Calculation of multivalued ray theory travel times in 3-D structures (L. Klimeš) HTML
Luděk Klimeš (4. 2.): Seismic waves in complex 3-D structures (V. Červený)
Jiří Málek: Interpretation of seismograms from local seismic networks (O. Novotný)
1996
Hana Čížková (11. 12.): Modelling the dynamical processes in the Earth mantle (O. Čadek)
1994
Johana Brokešová: High-frequency ground motions due to extended seismic sources in complex structures (V. Červený)
Jiří Moser: Mantle dynamics and rotation of the Earth (Z. Martinec)
1990
Ondřej Čadek: Třírozměrné modelování konvekce v plášti (K. Pěč)

Rigorózní práce / Doctorate theses (RNDr.)

2003
Romana Bourková (26. 9.): Generation of toroidal motion in plate tectonics
2000
Zuzana Jechumtálová (25. 5.): Smoothing the source time function – a tool to soften inadequate modelling of the medium during inversion of local waveforms?

Diplomové práce / Master theses (Mgr.)

2021
Burak Aygün (11. 2.): Tidal deformation of an icy moon with a subsurface ocean (O. Čadek; obhajoba mimo katedru) PDF
Martin Kihoulou (2. 7.): Impact crater relaxation throughout the Solar System (K. Kalousová) PDF
2020
Jakub Kvorka (4. 2.): Vliv podpovrchového oceánu na přenos tepla v nitru ledového měsíce (O. Čadek; obhajoba mimo katedru) PDF
Brendan Ninneman (9. 7.): Subsolidus thermal convection as a key to understanding volatile evolution and internal dynamics of large icy bodies (K. Kalousová; obhajoba mimo katedru) PDF
2019
Jan Premus (6. 9.): Development of effective code for earthquake dynamic source simulations (F. Gallovič) PDF
Dominik Vach (13. 9.): Surface manifestation of melting within the ice shell of Europa (K. Kalousová; obhajoba mimo katedru) PDF
2018
František Čejka (12. 9.): Analýza rychlosti šíření trhliny pro vybraná zemětřesení z regionálních záznamů povrchových vln (F. Gallovič) PDF
Martin Labuta (4. 6.): Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016 (F. Gallovič; obhajoba mimo katedru) PDF
Jakub Pokorný (4. 6.): Vliv mechanických vlastností kůry na napětí v subdukované litosféře (H. Čížková; obhajoba mimo katedru) PDF
2017
Marek Pšenka (16. 6.): Elektrická impedanční tomografie měkkých tkání: Řešení přímé a obrácené úlohy (J. Velímský; obhajoba mimo katedru) PDF příloha
2016
Mark Dostalík (21. 6.): Influence of material parameters on stability of thermal convection (C. Matyska; obhajoba mimo katedru) PDF příloha
Jakub Michálek (17. 6.): Numerické modelování kmitání hlasivek (J. Velímský; obhajoba mimo katedru) PDF příloha
2015
Michaela Káňová (8. 9.): Terestrické exoplanety a jejich vývoj (M. Běhounková) PDF
Filip Kostka (8. 9.): Dynamic models of earthquake source and modeling of seismicity (F. Gallovič) PDF
2014
Kateřina Sládková (11. 9.): Viscoelastic deformation in geophysical applications (O. Čadek; obhajoba mimo katedru) PDF
Hana Šustková (2. 9.): Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekce (C. Matyska) PDF
2013
Martin Čochner (5. 2.): Electromagnetic induction: 3-D modelling using the discontinuous Galerkin method (J. Velímský; obhajoba mimo katedru) PDF
Vojtěch Patočka (10. 9.): Polar wander prediction based on the solution of the Liouville equation (O. Čadek) PDF
2012
David Einšpigel (17. 5.): Barotropic ocean tide model (Z. Martinec) PDF
Vojtěch Patočka (13. 1.): Rozsah právní odpovědnosti státu za pochybení při výkonu státní moci (J. Wintr; obhajoba mimo katedru i fakultu) PDF
Jiří Vackář (17. 5.): Fast interference waves and 1D seismic crustal models (J. Zahradník) PDF
2011
Miroslav Kuchta (25. 5.): Thermal convection with evolving surface in a rotating icy satellite (O. Čadek; obhajoba mimo katedru) PDF
Helena Munzarová (20. 9.): Anisotropy of the upper mantle under the Northern Apennines based on data from the international experimentAnisotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Italy) (F. Gallovič) PDF
Pavla Procházková (8. 2.): Metodika zpracování makroseismických dat a její aplikace na západočeský seismický roj 2008 (O. Novotný) PDF
Libor Šachl (20. 9.): Ray-based Born approximation (L. Klimeš) PDF
2010
Adela Androvičová (14. 9.): Modely subdukce litosféry v regionálním měřítku (H. Čížková) PDF
Klára Kalousová (25. 5.): Studium vnitřní dynamiky Marsu na základě topografie a gravitačního pole (O. Čadek) PDF
2009
Ľubica Valentová (15. 9.): Konvekce v plášti Země: Počítačové modely a pozorovaná data (H. Čížková) PDF PS
2008
Dana Červinková (3. 6.): Momentová inverze řeckých zemětřesení, metoda ISOLA (J. Zahradník) PDF
Petra Maierová (3. 6.): Odhad reologických parametrů ledových měsíců na základě pozorovaných deformací povrchu (O. Čadek) PDF PS
Martina Ulvrová (3. 6.): Equilibration between sinking metal droplets and molten silicates in magma oceans (J. Velímský & N. Coltice, ENS Lyon) PDF PS
Eliška Zábranová (23. 9.): Vlastní kmity a slapy měsíců a planet (C. Matyska) PDF
2007
Petr Grinac (25. 9.): Seismic source modelling (C. Matyska; obhajoba mimo katedru) PDF
2006
Petra Adamová (6. 6.): Earthquake source process and its complexity (J. Zahradník) PDF
Nina Benešová (21. 9.): Modelování termální konvekce v plášti (H. Čížková) PDF
2005
Karel Řezba (15. 9.): Inverse bodového zdroje z teleseismických záznamů (J. Zahradník) PDF PS
Ondřej Souček (31. 5.): Thermomechanical polythermal ice-sheet model (Z. Martinec) PDF update
2004
Marie Běhounková (27. 5.): Seismická tomografická inverze syntetických dat (H. Čížková) PDF HTML
Libor Inovecký (4. 2.): Postglacial relaxation of the Earth's models in cylindrically symmetric geometry (C. Matyska; obhajoba mimo katedru) PDF data
Martin Pauer (8. 9.): The gravity field of Venus and its relationship to the dynamic processes in the mantle (O. Čadek) PDF HTML
Tomáš Pergler (25. 5.): Postseismická relaxace modelů Země s maxwellovskou reologií (C. Matyska; obhajoba mimo katedru) PDF HTML
2003
Petr Kolínský (26. 5.): Disperze povrchových seismických vln podél vybraných euroasijských tras (O. Novotný) PDF HTML
Lubomír Košťál (26. 9.): Vlastní kmity maxwellovských modelů Země (C. Matyska) PDF
2002
Jan Burjánek (23. 5.): A composite source model with fractal subevent size distribution (J. Zahradník) PDF HTML
František Gallovič (23. 5.): High frequency strong motion synthesis for k–2 rupture models (J. Brokešová) PDF PS HTML
Judita Jančovičová (28. 1.): Experimental study on the interaction of a buoyant plume with a moving plate (U. Christensen, Universität Göttingen)
Ondřej Šrámek (23. 5.): Modelování dynamického geoidu (O. Čadek) PDF
Petr Toman (12. 9.): Viscoelastic response of a flat layer in Cartesian geometry (C. Matyska) PDF PS
2001
Otakar Smrž: Earthquake of Athens, 1999: Study of aftershocks (J. Zahradník) PDF errata PS HTML
Karel Žáček: Smoothing the Marmousi model and optimization of the shape of Gaussian beams for Gaussian packet migration (L. Klimeš) PDF PS
2000
Eva Adamcová: Vyšetřování kratších period v sekulární variaci geomagnetického pole v nedávném období (A. Janáčková)
Michal Krupička: Metody lokalizace zemetřesení a jejich aplikace (O. Novotný)
Martin Kukačka: Stokesova úloha pro nelineární reologie (C. Matyska)
David Rožek: Predikce geoidu na středních vlnových délkách (O. Čadek)
1999
Michal Hvězda: The system of Birkeland R-II currents and its parametrization (Z. Martinec)
Pavel Kalianko: Matlab package for earthquake focal mechanism (J. Zahradník)
Daniel Kouba: Vliv absorpce na paprskové vlnové pole s ohledem na uplatnění v interpretaci reflexních měření (J. Brokešová)
Stanislav Med: Modelování plášťové konvekce s nepropustným rozhraním v 660 km (O. Čadek)
Petr Polák: Filtrace seismických signálů – redukce šumu na seismogramech (J. Janský)
1998
Romana Lavičková: Spectral characteristic of MHD equations (C. Matyska)
Helena Pešková: Axisymetrický model pláště pro elektromagnetickou indukci (Z. Martinec)
Jakub Velímský: Numerical simulations of the magnetohydrodynamic system (C. Matyska) PDF PS HTML
1997
Michal Veselý: Frekvenčně-časová analýza a její použití v geofyzice (O. Novotný)
1996
Miroslav Brajanovski: Robustní odhad magnetotelurického tenzoru. Q-W algoritmus (J. Pek, GFÚ AV ČR)
Zdeněk Mistr: Fluid dynamics in the Earth's outer core: Effects of rotation and adiabatic heating (C. Matyska)
Ivo Opršal (26. 3.): Elastic finite difference scheme for topography models on irregular grids (J. Zahradník) PDF PS HTML
Lubomír Průša: Time-spatial harmonic analysis of geomagnetic components (Z. Martinec)
1995
Martin Klika: Modelling the flow in a mantle with laterally dependent rheology (O. Čadek)
Petra Knížová: Vliv anomálního elektrického pole na rozdělení nabitých částic ve vnější ionosféře (J. Bošková, ÚFA AV ČR)
Jiří Kuča: Tlumené módy Loveových vln (O. Novotný)
Jan Matas: Mantle viscosity and density structure (O. Čadek)
Alice Mikulová: Analýza deskových pohybů v mezozoiku a kenozoiku a jejich vztah k plášťové konvekci (O. Čadek; obhajoba mimo katedru)
Anita Pavlová: Dvoudimenzionální studie západního driftu (A. Janáčková)
Vladimír Plicka: Modelování zemětřesení pomocí empirické Greenovy funkce (J. Zahradník)
Jiří Procházka: Sekulární variace geomagnetického pole na území Čech a Moravy (I. Cupal, GFÚ AV ČR)
Luděk Vecsey: Variační přístupy k řešení vlastních kmitů obecného modelu Země (Z. Martinec)
1994
Eleftherios Ilias Apostolopoulos: Characteristics of earthquake occurence in the area of West Greece (V. Schenk, ÚSMH AV ČR)
Lora Christova Apostolopoulou: Jerk v sekulární variaci geomagnetického pole kolem roku 1912 (A. Janáčková)
Jiří Blažek: Příspěvek k jerku geomagnetického pole z roku 1970 (A. Janáčková)
Petr Bulant: Dvoubodová okrajová úloha pro paprsek v 3-D (L. Klimeš)
Barbara Bystrzycká: Modelování visko-hustotní struktury pláště Venuše (O. Čadek)
David Bystrzycki: Studium Saltzmanových rovnic (C. Matyska)
Radim Číž: Seismické prostorové prozařování s aplikacemi v hornictví (O. Novotný)
Leo Eisner: Additional components of the first-order ray approximation (I. Pšenčík, GFÚ AV ČR)
Petr Jílek: Vliv lokálních struktur v okolí zdroje a přijímače na seismické vlnové pole (V. Červený)
Hana Kývalová: Fázové přechody a dynamika pláště Země (O. Čadek)
Eva Mahdalová: Tepelná konvekce v plášti Země (C. Matyska)
Zuzana Schenková: Pokus o interpretaci spekter seismického neklidu na lokalitách v jižním Španělsku (J. Zahradník)
Pavel Trefný: Porovnání počítačových metod určování K-indexu a vhodnosti jejich aplikace na data z geomagnetické observatoře Budkov (J. Bochníček, GFÚ AV ČR)
1993
Jiří Chroust: Problematika přesnosti numerického modelování elastických vln na křivočarých diskontinuitách (J. Zahradník)
Petr Nekola: Povrchové seismické vlny v laterálně nehomogenních prostředích (O. Novotný)
Miroslava Vaicová: Tíhové pole a tvar Země (K. Pěč)
Radek Zima: Slapové působení Měsíce a Slunce na Zemi (C. Matyska)
1992
Tomáš Semerák: Metoda konečných diferencí 2. řádu pro vlny P-SV (J. Zahradník)
1991
Martin Chmelař: Výpočet vnitřního gravitačního potenciálu (Z. Martinec)
Romana Moserová: Symetrie geofyzikálních polí (C. Matyska)
1990
František Čermák: Spektrální a spektrálně časové metody výpočtu disperze povrchových vln (O. Novotný)
Ladislav Hanyk: Štěpení vlastních kmitů Země vlivem laterálních nehomogenit hustoty (Z. Martinec) PDF
Pavel Hrdina: Modelování napětí v litosféře (O. Čadek)
Roman Knobloch: Seismické signály v horninových modelech (K. Pěč)
Milan Krejčík: Polarizační analýza (O. Novotný)
Michal Kvasnička: Interakce prostoročasového paprsku s pohybujícím se rozhraním (V. Červený)
Jiří Moser: Vliv topografie na vlastní kmity Země (Z. Martinec)
Aleš Novák: Metoda singulárního rozkladu v obrácených úlohách (O. Novotný)
Marek Staša: Výpočet seismické energie (J. Zahradník)

Hříchy mládí...

1986
Johana Pleinerová: Výpočet seismického vlnového pole buzeného bodovým zdrojem a zdrojem konečných rozměrů metodou gaussovských svazků (V. Červený)
1984
Ondřej Čadek: Rekonstrukce záznamů zemětřesení s makroseismickými účinky v Praze (J. Zahradník)
1982
Luděk Klimeš: Matematické modelování seismických vlnových polí v třídimenzionálních nehomogenních prostředích rozkladem na Gaussovské svazky (V. Červený)
Ctirad Matyska: Optimalizace stacionární rovnice vedení tepla podle pravé strany – teplotní pole pod středooceánskými hřbety (J. Nečas)
1976
Zdeněk Martinec: Metody filtrace záznamů geofyzikálních časových polí (K. Pěč)
1970
Jiří Zahradník: Kinematické a dynamické vlastnosti seismických vln v okolí kaustik (V. Červený)
1964
Oldřich Novotný: Disperse povrchových seismických vln (K. Pěč)
1960
Jaromír Janský: Pole střídavého dipólu ve vrstevnatém poloprostoru (A. Zátopek)
1956
Vlastislav Červený: Odraz a lom sférických seismických vln na rovinném rozhraní (A. Zátopek)
Alena Janáčková: Sekulární variace deklinace na území Čech a Moravy (A. Zátopek)
1953
Karel Pěč (A. Zátopek)

Názvy ostatních diplomových prací z let před 1990 shrnuje sešit knihovníka.

Bakalářské práce / Bachelor theses (Bc.)

2021
Jaroslav Jaroš (5. 2.): Gravitačný signál modelov zemskej kôry (O. Šrámek) PDF
Ondřej Knopp (14. 9.): Electrical conductivity of the mantle and its thermochemical and mineralogical state: Forward problem (J. Velímský) PDF
2020
Štěpán Pilař (14. 7.): Vliv latentního tepla na deformaci subdukované litosféry v plášti Země (H. Čížková) PDF
Natália Verkinová (14. 7.): Exotické zahrievanie exozemí (M. Běhounková) PDF
2019
Martin Kihoulou (25. 6.): Viskoelastická deformace ledových těles ve sluneční soustavě (K. Kalousová) PDF
2018
Dominik Beck (13. 9.): Magnus force acting upon a rotating sphere passing in an incompressible viscous flow (Z. Martinec) PDF
2017
Jakub Kvorka (12. 9.): Teplotně-deformační vývoj ledové kůry na Enceladu (O. Čadek) PDF
2016
Nela Dvořáková (13. 9.): Slapové zahřívání ledových těles sluneční soustavy (O. Čadek) PDF
Martin Krivoš (21. 6.): Numerical modeling of liquid water flows in ice bodies' interiors (O. Čadek) PDF příloha
Jakub Šafin (21. 6.): Proudění podpovrchového oceánu v přiblížení mělké vody (O. Čadek) PDF příloha
Dominik Vach (13. 9.): Anelastic deformation of planetary bodies (O. Čadek) PDF příloha
2015
Marek Kozoň (23. 6.): Thermal evolution of Saturn's moon Enceladus (O. Čadek) PDF ZIP
2014
František Čejka (11. 9.): Polarizační analýza silných pohybů zaznamenaných v průběhu dotřesové sekvence zemětřesení L'Aquila z roku 2009 (F. Gallovič) PDF
Martin Dlask (16. 6.): Země jako dynamické těleso (H. Čížková) PDF příloha
2013
Michaela Káňová (12. 9.): Insolace a povrchová teplota na planetách mimo sluneční soustavu (M. Běhounková) PDF
Filip Kostka (12. 9.): Kvazidynamické modely tektonických zlomů: segmentace zemětřesení (F. Gallovič) PDF
2011
Jakub Michálek (13. 9.): Konečnoprvková 2D formulace vibrací elastické struktury při velkých deformacích (J. Horáček) PDF
Ondřej Peisar (23. 6.): Jouleovské zahřívání Merkuru (J. Velímský) PDF
2010
David Einšpigel (22. 6.): Ledové měsíce velkých planet (O. Čadek) PDF
Jakub Hromádka (22. 6.): Modelování šíření seismických vln v náhodném prostředí a jeho vliv na direktivitu (F. Gallovič) PDF PS
Vojtěch Patočka (14. 9.): Pohyb rotačního pólu jako důsledek termální konvekce v plášti planety (O. Čadek) PDF PS
Jiří Vackář (22. 6.): Částečná automatizace zpracování seismických záznamů (J. Zahradník) PDF
2009
Helena Munzarová (23. 6.): Automatizace měření časů seismických vln zaregistrovaných při pasivních experimentech (RETREAT, Itálie) (J. Plomerová) PDF
Libor Šachl (23. 6.): Termální konvekce jako nelineární dynamický systém: vliv radiačního přenosu tepla (C. Matyska) PDF
2008
Adela Androvičová (23. 6.): Počítačové simulace subdukce litosféry (H. Čížková) PDF
Martin Čochner (16. 9.): Elektromagnetická indukce s umělým zdrojem: Řešení přímé úlohy v cylindrických souřadnicích (J. Velímský) PDF
Soňa Formánková (18. 9.): Fyzika terestrických těles Sluneční soustavy – učební text (O. Čadek)
Klára Kalousová (23. 6.): Tělesa Sluneční soustavy: analýza vnitřní stavby na základě topografie a gravitačního pole (O. Čadek) PDF
Miroslav Kuchta (23. 6.): Modelování tečení v zemském plášti: aplikace metody posunutých sítí ve sférické geometrii (O. Čadek) PDF
Radim Kusák (23. 6.): Přehled geofyziky: Geomagnetismus a geoelektřina (J. Velímský) PDF
Pavla Procházková (16. 9.): Historický vývoj názorů na tvar Země (O. Novotný) PDF
Jan Vrba (23. 6.): Základy teorie vln tsunami (O. Novotný) PDF
2007
Jana Lazorčáková (25. 6.): Analýza změn úrovně mořské hladiny z hlediska současných představ o globálním oteplování (O. Čadek) PDF
Ľubica Valentová (18. 9.): Globální rotace zemské litosféry: Mýtus, nebo realita? (O. Čadek) PDF PS
2006
Dana Červinková (27. 6.): Studium zdrojového procesu řeckých zemětřesení (J. Zahradník) PDF
Magdaléna Čípová (29. 6.): Fyzika Země – elektronický učební text (H. Čížková) ZIP HTML
Petra Maierová (27. 6.): Vliv slapového zahřívání na děje v nitrech ledových měsíců (O. Čadek) PDF PS
Martina Ulvrová (27. 6.): Nelineární reologické modely: popis dynamických procesů v zemském nitru (H. Čížková) PDF PS
Eliška Zábranová (27. 6.): Vliv fázových přechodů na dynamické procesy v nitrech terestrických těles (H. Čížková) PDF PS