SEISMOGRAMY STANICE PRAHA
/ SEISMOGRAMS

A ten obr se za desátým dukátem ryje zemí dodnes,
ale už blíž k druhé straně,
a od toho mívají u Japonců zemětřesení.

Václav Čtvrtek, Cesty formana Šejtročka, 1977

Katedra geofyziky pečuje o seismickou stanici Praha (PRA), od roku 1924 registrující v podzemí historické budovy Ke Karlovu 3. Hlavním přístrojem je širokopásmový seismometr Güralp CMG-3T, jehož záznamy z dneška, posledních dnů, nedávných zemětřesení a také z našeho archivu naleznete zde, všechny v podobě tzv. heliplotu.

Heliplot

Heliplot je seismogram původně zaznamenávaný helikordérem (Google: helicorder) neboli zařízením, které na pomalu rotujícím válci (např. s hodinovou periodou) zapisovalo časový signál perem pomalu se posouvajícím (např. celý den) ve směru osy válce. Na záznamovém papíru se tak vytvářely (např. 24) křivky. Heliplot se pro svou přehlednost používá i v současnosti jako výstup digitální registrace.

Seismické fáze

Fyzikální procesy při zemětřesení produkují seismické vlny, které se z oblasti ohniska (hypocentra) šíří všesměrově Zemí. Podélné a příčné vlny vytvářejí díky četným odrazům, lomům a konverzím na vnitřních rozhraních a povrchu Země mnoho vlnových skupin, pohybujících se v různých hloubkách (někdy i v různých směrech) různými rychlostmi, a proto zakřiveně (viz oblíbené znázornění vlnových skupin pomocí paprsků). U povrchu se část energie těchto objemových vln přelévá do povrchových vln. K seismometrům tak postupně přicházejí s charakteristickou prodlevou od počátku zemětřesení (z Kréty či Islandu za 4−5 minut, z opačného konce světa do 20 minut) tzv. seismické fáze. K těm nejrychlejším se řadí podélné vlny P (primární) a jim příbuzné vlny PP a PPP odražené od povrchu, PcP odražené od jádra, PKP prošlé vnějším jádrem ad. Za nimi přicházejí příčné vlny S (sekundární) s příbuzenstvem. Nejvýraznější na seismogramech bývají ovšem ještě pozdější povrchové vlny Loveovy (LQ) a Rayleighovy (LR). Výsledný tvar seismogramu záleží nejen na prostředí, kterým vlna k přijímači prochází, ale i na zdrojovém zemětřesení a konfiguraci seismometru. Silné zemětřesení trvá na seismogramu pro lidské oko až několik hodin, seismometry (a také např. supravodivé gravimetry) jej však cítí několik dnů až týdnů, dokud se neztratí v mikroseismách a šumu díky větru, metru a ruchu velkoměsta. To už je řeč spíše než o seismických vlnách o vlastních kmitech Země (ukázky spekter).

Hodochrony

Při analýze seismogramů patří k základním krokům lokalizace časů příchodu (prvních nasazení) jednotlivých seismických fází. Už jen s touto znalostí lze odhadnout vzdálenost epicentra zemětřesení. Postupů je více, my zmíníme pozoruhodné Láskovo pravidlo (Václav Láska byl naším prvním profesorem geofyziky, jmenovec matematik Love z předchozího odstavce byl jeho vrstevníkem) vhodné pro vzdálenosti 2−10 tisíc km: epicentrální vzdálenost v tisících km je přibližně rovna rozdílu časů příchodů vln S a P v minutách minus 1 (obrázek).

K přesnějším odhadům se používají už hotové křivky zpoždění seismických fází v závislosti na epicentrální vzdálenosti čili hodochrony (JB) − tyto od Jeffreyse a Bullena pocházejí z roku 1940, pro soudobé modely Země IASP91 a AK135 jsou numericky odvozené hodochrony (IASP91) a hodochrony (AK135). Lze z nich vyčíst, že nejrychlejší vlny P dorazí k povrchovému bodu ve vzdálenosti např. 90° (1°∼111 km) za 13 minut a vlny S za 24 minut; z konkávního tvaru hodochron vln P a S plyne, že ve vzdálenostech menších než 90° se vlny neobjeví v čase podle trojčlenky, ale poněkud později. Povrchové vlny LQ a (ve svislém směru dominantní) vlny LR dorazí do 90° za 37 a 42 minut; pohybují se po povrchu, jejich zpoždění tedy roste s úhlovou vzdáleností lineárně. Pro některé seismické fáze jsou cíle v jistých intervalech úhlů zastíněné jádrem (např. pro přímé vlny P začíná seismický stín od 104°), což ovšem vlny mohou překonat ohybem na rozhraní jádra a pláště. Vliv na přesnou podobu hodochron má i hloubka zemětřesení, výše citované hodochrony jsou sestrojeny pro zemětřesení při povrchu.

Magnitudo

Velikost zemětřesení se popisuje logaritmickou veličinou magnitudo v asi 30 variantách, od Richterova lokálního magnituda (ML) přes magnitudo Mb z objemových a Ms z povrchových vln po momentové magnitudo Mw. Různé typy magnitud se mohou pro dané zemětřesení lišit o desetiny. Magnitudo 4.5 cítíme hezky i ve 100km vzdálenosti (např. 31. 5. 2014 ze západočeského Nového Kostela), magnitudo 6.0 je už velké až dost a magnitudo k 10 snad Země ani nedokáže. Výběr z ročních maxim: 1960 Chile 9.6, 1964 Aljaška 9.3, 2004 Sumatra 9.0, 2010 Chile 8.8, 2011 Japonsko 9.0, 2012 Sumatra 8.6/8.2, 2013 Ochotské moře 8.3, 2014 Chile 8.2, 2015 Nepál 7.8. Historická zemětřesení: wikipedia.

Četnost zemětřesení v jednotkových intervalech magnitud pro léta 2000−2012 spolu s odhady za 20. století napovídá, že zemětřesení o magnitudu nad 8 můžeme čekat jednou ročně, nad M 7 jednou za 3−4 týdny, nad M 6 jednou za 2½ dne. V 25stupňovém okolí Prahy nastane M 6+ průměrně jednou za 4 měsíce a M 5+ jednou za 11 dnů; v 5stupňovém okolí Prahy přichází M 5+ průměrně jednou za 3 roky.

Záznamy a seznamy

Níže uvedené seismogramy jsou nefiltrovanými denními záznamy tří kolmých složek (vertikální Z, východo-západní E, severo-jižní N) kanálu BH (Broadband, High-gain) našeho seismometru. K záznamům doplňujeme denní seznamy zemětřesení poskytovaná agenturami U.S. Geological Survey (USGS) pro světová zemětřesení o magnitudu 5.0+ a European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) pro evropská zemětřesení M 3.5+. Z agenturních údajů uvádíme čas vzniku zemětřesení, magnitudo, název lokality, úhlovou vzdálenost Prahy od epicentra a hloubku hypocentra. K evropským zemětřesením (Evropa+) řadíme jevy s epicentrem do 25° kolem Prahy, tedy od Islandu po Irák, od Skandinávie po severní Afriku. Zvýrazňujeme zemětřesení silná (svět M 6.0+, Evropa M 4.5+) a blízká (svět 25°, Evropa 4.5°∼500 km). Záznamy se aktualizují s 10minutovou periodou, seznamy ještě častěji, časovány jsou v UTC (v zimě o hodinu, v létě o dvě pozadu oproti místnímu času). K občerstvování okna lze použít webový osvěžovač.

Další odkazy

Přímo k věci míří naše stručná stránka PRA DNES, obsahující jediný dnešní seismogram a seznam dnešních zemětřesení podle USGS (svět M 4.5+) a EMSC (Evropa+ M 3.5+). Webovou stránku má stanice PRA zde, z její historie vybíráme my zde a mnohem čtivěji pan Hajský zde. V Praze má katedra seismometr jeden, ostatní přístroje měří tam, kde se v Evropě něco děje, tedy v Řecku. Denní seismogramy více českých stanic (včetně stanice PRA po frekvenční filtraci) zveřejňuje Geofyzikální ústav AV ČR. Parametrické výběry z databází zemětřesení nabízejí jak USGS, tak EMSC.

Reklamní moták

reklamní moták

Stanice Praha − dnes (UTC)

stav k 22:57:03 UTC = 00:57:03 SEL

Dnešní největší zemětřesení: svět (USGS) a Evropa+ (EMSC)
M 4.5+ ... 0
M 3.5+ ... 0
(klik na rámeček pro mapu a další informace; v závorce vzdálenost Prahy od epicentra a hloubka hypocentra)

složky: ↑ svislá (Z), východní (E), severní (N)

Zemtesen svt M 4.5+ ... 0
více světových zemětřesení: United States Geological Survey (USGS), vyhledávání, download

Zemtesen Evropa+ M 3.5+ ... 0
více evropských zemětřesení: European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), vyhledávání

Stanice Praha − poslední dny

Včera (UTC) … složky Z E N
Mariany (Mikronésie) Mww 5.8 (98.97°, 173.3 km) 17:41:28 UTC
M 3.5+ ... 0

PRA(ha)/Z (vertical) včera

Zemětřesení svět M 5.0+
17:41:28 Mariany (Mikronésie) Mww 5.8 (98.97°, 173.3 km)
22:21:02 Vanuatu (Melanésie) Mww 5.2 (138.70°, 10.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+ ... 0

D−2 (UTC) … složky Z E N
Mexiko Mb 5.2 (89.89°, 45.4 km) 02:01:42 UTC
Řecko ML 3.5 (12.62°, 10.0 km) 06:26:14 UTC

PRA(ha)/Z (vertical) předevčírem

Zemětřesení svět M 5.0+
02:01:42 Mexiko Mb 5.2 (89.89°, 45.4 km)
21:30:51 Mexiko Mb 5.0 (89.88°, 39.9 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
06:26:14 Řecko ML 3.5 (12.62°, 10.0 km)

D−3 (UTC) … složky Z E N
Mexiko Mww 5.3 (89.62°, 61.0 km) 05:08:47 UTC
M 3.5+ ... 0

PRA(ha)/Z (vertical) předevčírem

Zemětřesení svět M 5.0+
01:12:36 Mexiko Mww 5.1 (89.57°, 48.3 km)
05:08:47 Mexiko Mww 5.3 (89.62°, 61.0 km)
15:28:23 Mexiko Mb 5.1 (89.58°, 53.1 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+ ... 0

Stanice Praha − nedávno

30. 5. 2015 (UTC) … složky Z E N

PRA(ha)/Z (vertical) 30. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
06:26:08 Ekvádor Mb 5.3 (91.52°, 31.9 km)
09:21:50 Rusko Mb 5.0 (77.63°, 35.0 km)
11:23:02 Japonsko Mwp 7.8 (88.63°, 677.6 km)
17:10:27 Indonésie Mb 5.0 (109.82°, 50.7 km)
17:18:36 Tonga (Polynésie) Mb 5.9 (145.08°, 23.7 km)
18:49:07 Japonsko Mww 6.2 (87.24°, 10.1 km)
20:36:18 Tádžikistán Mb 5.4 (42.38°, 106.9 km)
20:57:23 Indonésie Mb 5.3 (92.80°, 57.2 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
01:56:17 Řecko Mw 4.0 (11.11°, 1.0 km)
21:20:44 Severní Alžírsko Mb 3.6 (16.02°, 10.0 km)

29. 5. 2015 (UTC) … složky Z E N

PRA(ha)/Z (vertical) 29. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
04:28:17 Chile Mb 5.2 (108.27°, 52.2 km)
07:00:09 Aljaška Ms 6.7 (73.07°, 72.6 km)
08:40:13 Indický hřbet Mb 5.1 (122.04°, 10.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
00:03:46 Řecko Mb 4.4 (17.69°, 4.0 km)
00:36:18 Rumunsko ML 3.5 (9.02°, 200.0 km)
08:02:51 Turecko ML 3.9 (16.21°, 2.0 km)
13:07:56 Střední Itálie ML 4.2 (7.14°, 10.0 km)

24. 5. 2015 (UTC) … složky Z E N

PRA(ha)/Z (vertical) 24. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
00:39:36 Středoatlantský hřbet Mb 5.0 (71.42°, 10.0 km)
04:53:22 Středoatlantský hřbet Mwp 6.3 (71.50°, 10.0 km)
14:38:59 Tonga (Polynésie) Mww 6.2 (148.21°, 13.0 km)
21:06:41 Jižní Sandwichovy ostrovy Mb 5.8 (114.60°, 36.6 km)
23:59:47 Středoatlantský hřbet Mwb 5.2 (59.99°, 10.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
06:00:33 Itálie ML 4.0 (12.07°, 60.0 km)
09:57:56 Řecko ML 3.8 (17.45°, 2.0 km)

20. 5. 2015 (UTC) … složky Z E N

PRA(ha)/Z (vertical) 20. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
00:30:53 Tonga (Polynésie) Mww 6.0 (148.27°, 201.0 km)
03:31:42 Tádžikistán Mb 5.5 (40.42°, 11.2 km)
17:20:44 Indonésie Mb 5.5 (102.50°, 49.3 km)
22:34:33 Ekvádor Mb 5.0 (93.61°, 42.2 km)
22:48:53 Šalamounovy ostrovy (Melanésie) Mww 6.8 (133.57°, 12.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
06:00:18 Západní Turecko Mw 3.7 (16.04°, 5.0 km)
08:36:57 Severní Alžírsko ML 3.7 (15.87°, 10.0 km)
11:00:45 Řecko M 3.5 (17.83°, 60.0 km)

12. 5. 2015 (UTC) … složky Z E N

PRA(ha)/Z (vertical) 12. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
06:27:06 Indonésie Mb 5.1 (100.42°, 29.7 km)
07:05:19 Nepál Mww 7.3 (57.55°, 15.0 km)
07:17:20 Čína Mb 5.5 (57.70°, 12.1 km)
07:22:05 Indonésie Mb 5.2 (111.27°, 156.2 km)
07:23:32 Nepál Mb 5.0 (57.84°, 10.0 km)
07:34:22 Čína Mb 5.4 (57.70°, 10.0 km)
07:36:53 Nepál Mww 6.3 (57.75°, 15.0 km)
08:06:05 Nepál Mb 5.0 (57.57°, 15.0 km)
08:13:54 Nepál Mb 5.1 (57.38°, 15.0 km)
08:21:10 Nepál Mb 5.2 (57.64°, 15.0 km)
10:03:22 Tonga (Polynésie) Mb 5.0 (144.53°, 10.0 km)
14:52:18 Jih Afriky Mb 5.0 (103.07°, 10.0 km)
18:03:57 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.0 (123.14°, 65.7 km)
21:12:58 Japonsko Mwp 6.8 (79.82°, 38.9 km)
21:25:12 Nepál Mb 5.2 (56.62°, 10.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
02:02:50 Severní Itálie ML 3.5 (4.57°, 2.0 km)
10:17:27 Řecko ML 3.9 (16.88°, 2.0 km)

Stanice Praha − velká zemětřesení

Porovnejte dnešní pražské záznamy se záznamy několika velkých světových, evropských a českých zemětřesení. Kompletní záznamy za poslední alespoň rok naleznete na stránkách stanice.

05. 05. 2015 01:44:03 Nová Guinea (Melanésie) Mww 7.5 (122.95°, 41.5 km)
25. 04. 2015 06:11:26 Nepál Mww 7.8 (56.44°, 15.0 km) komentář
16. 04. 2015 18:07:42 Řecko Mww 6.0 (17.45°, 20.0 km)
16. 02. 2015 23:06:28 Japonsko Mww 6.7 (79.34°, 23.0 km)

15. 11. 2014 02:31:41 Indonésie Mww 7.1 (102.47°, 45.0 km)
24. 08. 2014 00:09:53 Island Mb 5.3 (22.14°, 6.2 km)
24. 08. 2014 10:20:44 Kalifornie Mw 6.0 (83.85°, 11.2 km)
24. 08. 2014 23:21:45 Peru Mww 6.8 (99.88°, 101.0 km)
23. 06. 2014 20:53:09 Aljaška Mww 7.9 (77.21°, 109.0 km)
31. 05. 2014 10:37:20 Nový Kostel Mb 4.4 (1.30°, 10.0 km)
24. 05. 2014 09:25:02 Řecko Mww 6.9 (12.43°, 6.4 km)
03. 04. 2014 02:43:13 Chile Mww 7.7 (102.49°, 22.4 km)
01. 04. 2014 23:46:47 Chile Mww 8.2 (101.93°, 25.0 km) komentář

05. 05. 2015
01:44:03 Nová Guinea (Melanésie) Mww 7.5 (122.95°, 41.5 km) … USGS, EMSC … složky Z E N

Papua 5. 5. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
01:44:03 Nová Guinea (Melanésie) Mww 7.5 (122.95°, 41.5 km)
01:53:59 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.8 (122.91°, 35.0 km)
01:58:16 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.6 (123.09°, 35.0 km)
02:06:44 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.2 (120.31°, 35.0 km)
02:33:41 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.2 (123.35°, 35.0 km)
02:40:23 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.3 (122.95°, 46.5 km)
03:55:49 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.4 (123.13°, 35.0 km)
05:03:01 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.2 (122.91°, 55.7 km)
08:02:46 Vanuatu (Melanésie) Mb 5.2 (142.92°, 162.1 km)
08:16:58 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.3 (123.17°, 46.0 km)
08:47:08 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.0 (123.23°, 55.7 km)
20:01:15 Středoindický hřbet Mb 5.0 (80.12°, 24.5 km)
20:39:48 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.1 (123.17°, 58.3 km)
20:53:21 Středoindický hřbet Mb 5.3 (80.14°, 10.0 km)
21:28:30 Írán Mb 5.0 (34.89°, 8.6 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
02:56:57 Západní Turecko ML 3.5 (16.74°, 7.0 km)
13:33:23 Středozemní moře ML 4.0 (18.60°, 40.0 km)

25. 04. 2015
06:11:26 Nepál Mww 7.8 (56.44°, 15.0 km) … USGS, EMSC, idnes … složky Z E N
komentář (J. Z.)

Nepál 25. 4. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
00:37:41 Mariany (Mikronésie) Mb 5.1 (102.73°, 142.1 km)
06:11:26 Nepál Mww 7.8 (56.44°, 15.0 km)
06:15:22 Nepál Mb 6.1 (57.33°, 10.0 km)
06:18:10 Nepál Mb 5.6 (57.60°, 10.0 km)
06:20:40 Nepál Mb 5.4 (56.27°, 10.0 km)
06:22:02 Nepál Mb 5.1 (56.94°, 10.0 km)
06:25:55 Nepál Mb 5.0 (57.32°, 10.0 km)
06:35:46 Japonsko Mb 5.3 (84.30°, 85.4 km)
06:37:58 Nepál Mb 5.1 (57.44°, 10.0 km)
06:45:20 Nepál Mww 6.6 (56.48°, 10.0 km)
06:53:42 Nepál Mb 5.0 (57.09°, 10.0 km)
06:56:33 Nepál Mb 5.5 (57.29°, 10.0 km)
06:58:27 Nepál Mb 5.1 (57.57°, 10.0 km)
07:47:01 Nepál Mb 5.0 (57.25°, 10.0 km)
08:29:24 Nepál Mb 5.0 (56.53°, 10.0 km)
08:55:56 Nepál Mb 5.3 (57.34°, 10.0 km)
09:17:02 Čína Ms_2 5.8 (57.94°, 10.0 km)
12:44:05 Nepál Mb 5.2 (56.38°, 10.0 km)
16:41:15 Indonésie Mb 5.3 (102.48°, 125.2 km)
17:09:19 Nová Guinea (Melanésie) Mb 5.2 (117.34°, 124.3 km)
17:42:50 Čína Mb 5.4 (57.05°, 10.0 km)
20:01:36 Japonsko Mwr 5.1 (82.59°, 22.8 km)
23:16:15 Nepál Mww 5.1 (56.79°, 13.4 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
00:24:53 Albánie ML 3.5 (9.70°, 2.0 km)
06:39:13 Rumunsko ML 3.6 (9.35°, 111.0 km)
11:23:11 Řecko ML 3.5 (13.10°, 4.0 km)

16. 04. 2015
18:07:42 Řecko Mww 6.0 (17.45°, 20.0 km) … USGS, EMSC, idnes … složky Z E N

Kréta 16. 4. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
02:24:15 Venezuela Mb 5.1 (73.29°, 83.5 km)
18:07:42 Řecko Mww 6.0 (17.45°, 20.0 km) ... 1940 km
19:02:12 Řecko Mb 5.0 (17.53°, 10.0 km) ... 1949 km

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
11:34:17 Itálie ML 3.9 (8.30°, 22.0 km)
15:19:47 Západní Turecko ML 3.7 (15.06°, 10.0 km)
16:30:28 Černá Hora ML 3.5 (7.64°, 4.0 km)
18:07:44 Řecko Mw 6.1 (17.54°, 30.0 km)
18:14:15 Řecko ML 3.6 (17.60°, 8.0 km)
18:21:13 Řecko M 3.9 (17.60°, 2.0 km)
18:23:55 Řecko ML 3.9 (17.52°, 2.0 km)
18:30:02 Řecko ML 3.7 (17.60°, 2.0 km)
18:50:21 Řecko Mb 4.4 (17.63°, 25.0 km)
18:52:37 Řecko Mw 4.9 (17.64°, 25.0 km)
19:02:15 Řecko Mw 5.0 (17.60°, 30.0 km)
20:01:12 Řecko ML 4.3 (17.54°, 10.0 km)
20:15:50 Řecko ML 4.2 (17.61°, 40.0 km)
20:23:08 Řecko ML 3.7 (17.49°, 2.0 km)
20:26:07 Řecko ML 3.7 (17.57°, 20.0 km)
21:52:22 Řecko Mb 4.3 (17.62°, 10.0 km)
22:46:31 Řecko M 3.8 (17.62°, 60.0 km)
23:17:36 Řecko ML 3.5 (17.53°, 10.0 km)

16.−17. 02. 2015
23:06:28 Japonsko Mww 6.7 (79.34°, 23.0 km) … USGS, EMSC, idnes … složky 16. 2. Z E N, 17. 2. Z E N

Japonsko 16. 2. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
22:00:53 Jižní Sandwichovy ostrovy Mww 6.2 (111.41°, 13.0 km)
23:06:28 Japonsko Mww 6.7 (79.34°, 23.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
11:52:45 Západní Turecko Mw 4.8 (17.03°, 10.0 km)
19:34:11 Rumunsko ML 3.6 (9.27°, 161.0 km)
20:23:12 Albánie ML 4.0 (9.72°, 20.0 km)

Japonsko 17. 2. 2015

Zemětřesení svět M 5.0+
02:14:58 Indonésie Mb 5.1 (103.23°, 38.1 km)
03:06:30 Jižní Sandwichovy ostrovy Mb 5.3 (111.29°, 11.2 km)
04:46:38 Japonsko Mwb 5.5 (78.73°, 47.0 km)
05:56:57 Nový Zéland Mww 5.2 (163.69°, 33.2 km)
14:35:54 Chile Mww 5.4 (111.57°, 72.6 km)
16:33:21 Japonsko Mww 5.5 (79.86°, 10.0 km)

Zemětřesení Evropa+ M 3.5+
19:42:53 Severní Itálie ML 3.9 (6.25°, 7.0 km)

15. 11. 2014
02:31:41 Indonésie Mww 7.1 (102.47°, 45.0 km) … USGS, EMSC, idnes

Indonésie 15. 11. 2014 Indonésie 15. 11. 2014 Indonésie 15. 11. 2014

24. 8. 2015
00:09:53 Island Mb 5.3 (22.14°, 6.2 km) … USGS, EMSC
05:33:44 Island M 4.9USGS, EMSC, idnes
10:20:44 Kalifornie Mw 6.0 (83.85°, 11.2 km) … USGS, EMSC, idnes
20:39:13 Island M 5.3USGS, EMSC
23:21:45 Peru Mww 6.8 (99.88°, 101.0 km) … USGS, EMSC

Island, Kalifornie, Peru 24. 8. 2014 Island, Kalifornie, Peru 24. 8. 2014 Island, Kalifornie, Peru 24. 8. 2014

23. 6. 2014
20:53:09 Aljaška Mww 7.9 (77.21°, 109.0 km) … USGS, EMSC, idnes

Aljaška 23. 6. 2014 Aljaška 23. 6. 2014 Aljaška 23. 6. 2014

31. 5. 2014
10:37:20 Nový Kostel Mb 4.4 (1.30°, 10.0 km) … EMSC, GFÚ, idnes

Nový Kostel 31. 5. 2014 Nový Kostel 31. 5. 2014 Nový Kostel 31. 5. 2014

24. 5. 2014
09:25:02 Řecko Mww 6.9 (12.43°, 6.4 km) … USGS, EMSC

Řecko 24. 5. 2014 Řecko 24. 5. 2014 Řecko 24. 5. 2014

3. 4. 2014
02:43:13 Chile Mww 7.7 (102.49°, 22.4 km) … USGS, EMSC, idnes

Chile 3. 4. 2014 Chile 3. 4. 2014 Chile 3. 4. 2014

1. 4. 2014
23:46:47 Chile Mww 8.2 (101.93°, 25.0 km) … USGS, EMSC, idnes
komentář (J. Z.)

Chile 2. 4. 2014 Chile 2. 4. 2014 Chile 2. 4. 2014