POPULARIZACE GEOFYZIKY
/ POPULARIZATION

Začtěte se do příspěvků zaměstnanců, spolupracovníků i studentů katedry ve Vesmíru, v Československém časopisu pro fyziku, v Pokrocích matematiky, fyziky a astronomie a v Rozhledech matematicko fyzikálních. Prohlédněte si obrazový materiál ke geofyzikálním přednáškám na Matematicko-fyzikální fakultě za Dnů otevřených dveří, Dnů s fyzikou i za jiných příležitostí. Naslouchejte rozhlasovým rozhovorům, pozorujte oběti televizních kamer.

Články a přednášky / Papers and talks

2023
Nový pohled na chování bahna na Marsu, zpráva na mff.cuni.cz o článku v JGR (15. 12. 2023)
Jiří Zahradník, Co dokázala seismologie za 60 let?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (18. 11. 2023)
Jiří Zahradník, Bude se opakovat turecké zemětřesení?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (2. 9. 2023)
Klára Kalousová, IUGG medailonek, youtube (duben 2023)
Vojtěch Patočka, IUGG medailonek, youtube (duben 2023)
2022
Jiří Zahradník, Twenty years of cooperation in seismological research between Charles University and Patras University, přednáška u příležitosti udělení čestného doktorátu na Univerzitě v Patrasu, video, od 30:45 oblékání a přednáška (21. 10. 2022)
2021
Jiří Zahradník, Dá se předpovědět zemětřesení?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (4. 9. 2021)
Jiří Zahradník, Způsobuje vítr zemětřesení?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (24. 7. 2021)
Jiří Zahradník, Vyvolávají ledovce zemětřesení?, část pořadu Meteor na Dvojce Českého rozhlasu, dvojka.rozhlas.cz (10. 4. 2021)
Jakub Velímský et al., Geomagnetismus. Elektromagnetická indukce v zemském plášti a oceánech, přednáška pro Den otevřených dveří PDF
Jiří Zahradník, Seismologie − fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání, online přednáška pro Učenou společnost ČR, pozvánka, youtube, PDF (19. 1. 2021)
2020
Jakub Velímský, Elektrické a magnetické pole v oceánech, přednáška v cyklu Fyzikální čtvrtky, video (26. 11. 2020)
Jiří Zahradník, „Sonický třesk“ pod zemí, matfyz.cz, mff.cuni.cz, Nature Geoscience (31. 8. 2020)
Rozhovor s Martinou Ulvrovou, Českou vědu vidím pozitivně − otevírá se světu, iForum (13. 8. 2020)
2019
Jakub Velímský, De magno magnete tellure aneb O velikém magnetu zemském, aktualizovaná přednáška ze seminářů Problémy současné fyzikySeminář katedry didaktiky fyziky (únor a březen 2019) PDF
2018
Jakub Velímský et al., Space observations in geophysics and planetary sciences: Overview of research carried out at the Department of Geophysics, Scientific workshop for Students and Young Researchers on the Anniversary of 10 Years of the Czech Republic in ESA (12.-15. 11. 2018) PDF, včetně videa PDF
Rozhovor Jakuba Velímského o jeho účasti v projektu Evropské kosmické agentury, matfyz.cz, mff.cuni.cz (26. 7. 2018)
2016
Ondřej Šrámek et al., Revealing the Earth’s mantle from the tallest mountains using the Jinping Neutrino Experiment, Scientific Reports, 6 (9. 9. 2016). Ohlasy: MFF, Altmetric
Tomáš Petrásek, Dynamické oceány ledových měsíců, osel.cz (12. 5. 2016)
Julie Nováková, Jak staré jsou Saturnovy vnitřní měsíce? osel.cz (28. 3. 2016)
Tomáš Petrásek, Hydrotermy Enceladu, osel.cz (13. 3. 2016)
Julie Nováková, Astrophysics of Planetary Habitability, blog o konferenčních dnech 1 (8. 2. 2016), 2, 3 a 4+5
2015
Šrámek 2015
Ondřej Šrámek, Země jako antineutrinová hvězda, přednáška ke Dni otevřených dveří do MFF UK (26. 11. 2015)
Tomáš Petrásek, Tajemný svět trpaslíků, Vesmír (3. 10. 2015)
Julie Nováková, Planetary Science Hot News, Part 1 (30. 9. 2015), Part 2 (2. 10. 2015)
Hana Čížková, Co pohání kontinenty na Zemi? A čím je Venuše jiná? matfyz.cz (17. 9. 2015)
Marie Běhounková et al., Timing of water plume eruptions on Enceladus explained by interior viscosity structure, Nature Geoscience, 8, 601−604 (6. 7. 2015)
Ohlasy: vice.com (6. 7.), space.com (7. 7.), 100+1 (8. 7.), matfyz.cz (14. 7.)
Rozhovor: Život na Enceladu není úplná fikce, matfyz.cz (23. 7.)
Jakub Velímský, Geofyzikální a planetologický výzkum s využitím kosmických měření a pozorování, přednáška pro Czech Space Day na FEL ČVÚT (3. 7. 2015) PDF s animacemi
Hauke Hussmann (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) navštívil geodynamický seminář katedry (6. 5. 2015)
Julie Nováková zachytila akci v článku: JUICE is going to be fruitful (blog 11. 5.) a hosta v rozhovoru: Pluto: a world more fascinating than we’d hoped for (blog 24. 8. a překlad 31. 7.)
Jiří Zahradník, Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r. 2014, přednáška pro Science Café, Nové Strašecí (28. 4. 2015) PDF
DOD 2014 DOD 2014
↳ Curyšské noviny Jiřího Vackáře č. 1, 2, 3/2015 (v č. 2 kvíz)
Vackář 1/2015 Vackář 2/2015 Vackář 2/2015
2014
↪ Letáček pro Den otevřených dveří, 26. 11. 2014 PDF
Ondřej Čadek, Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich, přednáška na MFF UK, 20. 11. 2014 youtube.com
2013
Curyšské noviny Jiřího Vackáře č. 1, 2, 3 a 4/2013
2012
František Gallovič, Pár sekund k dobru, Vesmír, 91, 2012, 510–512 HTML PDF
Kalousová 2012 Kalousová 2012
↪ Ocean on Jupiter's moon Europa likely deep underground, zpráva o úspěchu Kláry Kalousové na space.com (24. 9. 2012), CBS News (25. 9. 2012), CNN (1. 10. 2012), iForum (1. 10. 2012) a webu fakulty (1. 10. 2012)
Zábranová 2012
↩ Naše planeta je jako veliký zvon, rozhovor s Eliškou Zábranovou, iForum (26. 11. 2012)
2011
Gallovič F. a Zahradník J., Studium ohniskového procesu ničivého zemětřesení L'Aquila, Itálie 2009, 33. setkání pražské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků, 19. 10. 2011 PDF
Zahradník J., Matyska C. a kol., Ničivé zemětřesení 11. 3. 2011 v Japonsku; příčiny a souvislosti, mimořádná přednáška na MFF UK, 22. 3. 2011 PDF J. Z. (15 MB) ZIP J. Z. (77 MB) PDF C. M. (6 MB) AVI (626 MB)
2010
Čížková 2010
Velímský J., De magno magnete tellure aneb O velikém magnetu zemském, přednáška ke Dni otevřených dveří do MFF UK, 2. 12. 2010 PDF (57 MB)
↪ Čížková H., Země je tepelný stroj aneb Jak Země chladne, přednáška ke Dnu Země na GFÚ AV ČR, 21. 4. 2010 PDF
2008
Kukačka 2008
↩ Kukačka M., Numerické modelování plášťového klínu, přednáška při obhajobě dizertační práce, 23. 9. 2008 PPT PDF
Matyska C., Země jako tepelný stroj, přednáška na Soustředění mladých fyziků a matematiků, 30. 7. 2008 PPS PDF
Vlčková E., Dvacet sekund na záchranu, Lidové noviny, 21. 6. 2008 HTML PDF scan
Tuček J., Varování před zemětřesením? Ano, dvacet vteřin předem, aktualne.cz, 7. 6. 2008 HTML PDF
Gallovič F., Sichuan, 12. května 2008: příčiny ničivého zemětřesení v Číně a současné možnosti zmírňování následků silných zemětřesení, přednáška k aktuálnímu tématu, AV ČR, 2. 6. 2008 PPT (26 MB)
2007
Souček 2007
↪ Souček O., Glaciologie – fyzika pro otužilce, přednáška při Dnu otevřených dveří do MFF UK, 27. 11. 2007 PDF
2006
Velímský J., Geomagnetické pole: družice vyprávějí, přednáška při Jednom dnu s fyzikou, 4. 2. 2006 PDF
2005
Čížková 2005
Burjánek J., Gallovič F. a Zahradník J., Seismologické předpovědi: skutečnost a sen, Čs. časopis pro fyziku, 55, 2005, 127–134 PDF
↩ Čížková H., Fyzikální výzkum subdukce litosférických desek, přednáška při Jednom dnu s fyzikou, 3. 2. 2005 PDF
Čížková H., Numerické simulace procesu litosférické subdukce, Čs. časopis pro fyziku, 55, 2005, 135–140 PDF
Zahradník J., Burjánek J. a Gallovič F., Fyzikální výzkum zemětřesení, Čs. časopis pro fyziku, 55, 2005, 120–126 PDF
Zahradník J., Předběžné poznatky o zemětřesení v jihovýchodní Asii, mimořádná přednáška na MFF UK, 12. 1. 2005 PPS PDF
Zahradník J., Burjánek J. a Gallovič F., O možné souvislosti sumatranského zemětřesení z března 2005 se zemětřesením z prosince 2004, zveřejněno 30. 3. 2005 HTML
2004
Čs. časopis pro fyziku 2004
Červený V., Klimeš L. a Pšenčík I., Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru, Čs. časopis pro fyziku, 54, 2004, 179–181 PDF
Šílený J., Vavryčuk V. a Zahradník J., Střižná a nestřižná zemětřesení, Čs. časopis pro fyziku, 54, 2004, 173–178 PDF HTML
Velímský J., Martinec Z. a Everett M. E., Elektromagnetická indukce v Zemi: pohled z oběžné dráhy, Čs. časopis pro fyziku, 54, 2004, 209–213 PDF
2002
Matyska C., Má Země opravdu železné jádro? (odpověď na otázku čtenáře), Vesmír, 81, 2002, 9–10 vesmir.cz PDF
Matyska C., Zahradník J. a Hanyk L., Dynamika Země, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 47, 2002, 221–229 PDF eudml.org
1998
Jeanloz a Romanowicz 1998
↩ Jeanloz R. and Romanowicz B., Dynamika středu Země (překlad C. Matyska), Vesmír, 77, 1998, 78–84 vesmir.cz PDF
Matyska C., Dynamika pláště Země, Vesmír, 77, 1998, 85–88 vesmir.cz PDF
Jakeš P., Geochemická dynamika pláště, Vesmír, 77, 1998, 89 a 92–93 vesmir.cz PDF
↪ Data a souvislosti – Země, Vesmír, 77, 1998, 90–91 PDF PS
1996
Vesmír 1998, Data a souvislosti
Ladbury R., Geodynamo směřuje ke stabilnímu magnetickému poli (překlad C. Matyska), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 41, 1996, 262–265 PDF
Janáčková A. a Matyska C., Komentář k článku R. Ladburyho, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 41, 1996, 266–268 PDF
Matyska C., Prosvěcování Země, Vesmír, 75, 1996, 245–246 vesmir.cz PDF
1995
Čadek O. a Kývalová H., Seismická tomografie, Rozhledy matematicko-fyzikální, 72, 1995, 310–315 PDF
Hanyk L., Martinec Z. a Matyska C., Akordy z hlubin Země, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 40, 1995, 208–218 PDF eudml.org
Janáčková A., Země je veliký magnet, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 40, 1995, 192–198 PDF
Matyska C., Jméno jeho Bábel aneb O hřibech pod našima nohama, Vesmír, 74, 1995, 687–688 vesmir.cz PDF
(reakce na články Novák M., Vesmír, 74, 1995 vesmir.cz PDF a Kvasnička M., Vesmír, 74, 1995 vesmir.cz PDF)
Zahradník J. a Janský J., Zemětřesení – nepřítel i přítel, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 40, 1995, 173–181 PDF
1983
Zátopek 1983
Bucha V., Janáčková A. a Siráň G., Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 446–460 PDF
Červený V., Fyzika zemětřesení, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 433–445 PDF
Červený V., Syntetická seismologie, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 511–518 PDF
Martinec Z. a Pěč K., Dynamika zemského pláště a litosféry, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 471–484 PDF
Novotný O., Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem?, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 519–520 PDF
Schenková Z., Schenk V. a Zahradník J., Studium zemětřesného ohrožení v Československu, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 496–504 PDF
↪ S akademikem A. Zátopkem o geofyzice, Čs. časopis pro fyziku A, 33, 1983, 521–524 PDF

Popularizační články na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR: www.ig.cas.cz

Rozhlas, televize, film / Radio, TV, movie

2014
O. Čadek, Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich, přednáška na MFF UK, 20. 11. 2014 youtube.com
2008−2009
ČRo Ostrava, pořad Koktejl, Japonsko: život a zemětřesení, rozhovory s I. Opršalem 25. 1. 2008 MP3 (27 MB), 24. 4. 2009 MP3 (25 MB), 9. 7. 2009 MP3 (24 MB), 31. 7. 2009 MP3 (24 MB)
2008
ČRo Leonardo, pořad Třetí dimenze, 10. 4. 2008, Do hlubin Země – zemskou kůrou, pláštěm a jádrem provázejí M. Blažková, J. Plomerová a C. Matyska MP3 (23 MB)
2006
Zahradník 2006
ČT, pořad Prizma, 15. 4. 2006, rozhovor o modelování zemětřesení s J. Zahradníkem a I. Opršalem AVI (WM9 19 MB)
ČRo, pořad Odpoledne s Leonardem, 12. 6. 2006, rozhovor o zemětřeseních s J. Zahradníkem a A. Špičákem MP3 (24 MB)
Nova, pořad Volejte Novu, 15. 7. 2006, upoutávka na film Jádro se vstupy z konference SEDI 2006 s P. Hejdou a B. Buffetem AVI (DivX 62 MB)
2005
Čížková 2005
ČRo, pořad Téma, 13. 1. 2005, rozhovor o zemětřesení v jihovýchodní Asii s J. Zahradníkem a A. Špičákem MP3 (11 MB) MP3 (26 MB)
⇆ ČT, pořad Jak se modeluje zemětřesení z cyklu České hlavy, 31. 5. 2005, hlavní role J. Zahradník a H. Čížková, cameo V. Plicka AVI (XviD 18 MB)
2002
ČT, pořad "21", duben 2002, reportáž a rozhovor o geomagnetickém poli s P. Hejdou a J. Velímským AVI (37 MB)