guptime PAST (CPU usage)
/ CPU LOAD

Zatížení počítačového klastru katedry. Shrnujeme zde grafy zatížení uzlů klastru během aktuálního dne, posledních tří dnů a posledního týdne (rozsah os vždy od půlnoci do půlnoci). Grafy jsou shluknuty po skupinách geof-0 (desatero desktopů, celkem 80 jader), geof-xyzw (15 serverů, celkem 216 jader) a trojice s béčky a singles (3+17 uzlů), odpovídajích rozdělení podle přehledu klastru. Každá skupina je doplněna dvěma grafy jejího celkového zatížení (předposlední graf pro zobrazené stroje, poslední graf pro všechny stroje skupiny). Grafy obsahují i údaj (mean) o průměrném zatížení během příslušného intervalu.

Barvy jsou voleny ve shodě s histogramem zachycujícím okamžité zatížení: zelená barva naznačuje nepřetížené uzly, žlutá a červenající upozorňuje na blízké přetížení, fialová vyznačuje překročení 210procentní meze zátěže. Po dobu vypnutí či výpadku stroje jeho graf zčerná. Procenta zátěže na osách se vztahují k poměru počet běžících úloh ku počtu jader uzlu (load/cores); pro poslední graf skupiny jsou při výpočtu celkového zatížení údaje o zátěži jednotlivých strojů omezeny 100 procenty.

Obrázek se aktualizuje s tříminutovou periodou (v prohlížeči je ovšem třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data jsou získávána z archivovaných výstupů skriptu guptime, dostupného na každém uzlu klastru.

Dnes

Desatero geof-0

Servery geof-xyzw (dnes)

Ostatní uzly (dnes)

Poslední 3 dny

Desatero geof-0

Servery geof-xyzw (3 dny)

Ostatní uzly (3 dny)

Poslední týden

Desatero geof-0

Servery geof-xyzw (týden)

Ostatní uzly (týden)