GEODYNAMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON GEODYNAMICS

Seminář o aktuálních problémech v oblasti geodynamického výzkumu zemského nitra.

Přístup pomocí Zoom Meetings

Letní semestr / Summer term 2020/21

3. 3. Strouhalovská přednáška
Jana Kalbáčová Vejpravová (pozvánka)
10. 3. Ondřej Knopp (KG MFF UK)
Přímá úloha pro odhady vodivosti pláště orgpad.com
17. 3. Tomáš Roubíček (MÚ UK)
Thermodynamically consistent model for poroelastic rocks towards tectonic and volcanic processes and earthquakes
A general-purpose model combining concepts from rational continuum mechanics, fracture and damage mechanics, plasticity, and poromechanics is devised in Eulerian coordinates. The model complies with mass, momentum, and energy conservation as well as entropy inequality and objectivity. The model is devised to cover many diverse phenomena, specifically rupture of existing lithospheric faults, tectonic earthquakes, generation and propagation of seismic waves, birth of new tectonic faults, or volcanic activity,aseismic creep, folding of rocks, aging of rocks, water diffusion and transport in poroelastic rocks, melting of rocks and formation of magma chambers, or solidification of magma.
24. 3. Burak Aygün (KG MFF UK)
Tidal flow in subsurface oceans of icy moons PDF
31. 3. Jakub Kvorka (KG MFF UK)
Modeling uneven heat transfer in the ocean of Titan PDF
14. 4. Jiří Malík (MÚ MFF)
Modelling convection with phase change: toward ice shell-ocean evolution on Enceladus PDF (pro animace Acrobat Reader)
21. 4. Martin Kihoulou (KG MFF UK)
Sputnik Planitia − the mystery of Pluto
28. 4. Stanislav Pařez (ÚCHP AV ČR)
Pore fluid pressurization in granular media: Implications for fault mechanics and soil liquefaction
5. 5. Jakub Pokorný (KG MFF UK)
Geological planetary mapping PDF
19. 5. Petra Maierová (ČGS)
Migrace taveniny zemskou kůrou − modely dvoufázového tečení v ASPECTu PDF
26. 5. Vojtěch Patočka (KG MFF UK)
Numerical model of a cooling magma chamber PDF
2. 6.  
 

Semináře se konají o středách od 13:10 v přednáškové místnosti katedry v Troji a/nebo jako Zoom meetings.