PROSEMINÁŘ VĚD O ZEMI
/ INTRODUCTORY SEMINAR ON EARTH SCIENCES

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Letní semestr / Summer term 2020/21

9. 3. Hana Čížková (KG MFF)
Termální historie Země
16. 3. Hana Čížková (KG MFF)
Subdukční viskozimetr, aneb jak změřit viskozitu pláště Země
23. 3. Ondřej Šrámek (KG MFF)
Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky: geoneutrina − co a k čemu jsou?
30. 3. Jiří Zahradník (KG MFF)
Forenzní seismologie
6. 4. František Gallovič (KG MFF)
Tření ve fyzice zemětřesení
13. 4. Ondřej Čadek (KG MFF)
Geofyzikální výzkum ledových měsíců
20. 4. Klára Kalousová (KG MFF)
Oceán na Titanu − jak může zůstat kapalný po miliardy let?
27. 4. Ondřej Souček (MÚ MFF)
Fyzikální glaciologie, aneb proč a jak ledovec teče
4. 5. Ondřej Čadek (KG MFF)
Proč se Země, Venuše a Mars tolik liší, aneb hledání odpovědi na základní otázku srovnávací planetologie
11. 5. Marie Běhounková (KG MFF)
Exoplanety, super-Země a habitabilita
18. 5. Ctirad Matyska (KG MFF)
Vlastní kmity Země
25. 5. Jakub Velímský (KG MFF)
Geomagnetické pole v éře satelitních měření
1. 6. Peter Huszár (KFA MFF)
Změny klimatu a jejich modelování

Seminář se koná v úterý od 14:50 na platformě zoom: odkaz.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz