Geofyzikální časopisy na UK

Přístup k časopisům vede přes portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy na adrese http://bi.cuni.cz, z univerzitních počítačů rovnou, z mimouniverzitních adres po přihlášení (odkaz pod logem univerzity, jméno a heslo stejné jako pro fakultní Studijní informační systém). Vybere se volba e-časopisy a vloží se jméno časopisu.

Dostupnost časopisů

Astrophysical Journalod roku 1895
Bulletin of Earthquake Engineeringod roku 1997
Bulletin of the Seismological Society of Americaod roku 1911
Earth and Planetary Science Lettersod roku 1966
Geochemistry, Geophysics, Geosystemsod roku 2009, ale bez posledního roku
Geophysical Journal Internationalod roku 1958, ale bez posledního roku
Geophysical Prospectingod roku 1997
Geophysical Research Lettersod roku 2009, ale bez posledního roku
GeophysicsNE
Icarusod roku 1962
International Journal of Geomagnetism and Aeronomyod roku 1998
Journal of Earth Scienceod roku 2009, ale bez posledního roku
Journal of Geophysical Research − Solid Earthod roku 1997, ale bez posledního roku
Journal of Geophysical Research − Planetsod roku 2009, ale bez posledního roku
Journal of GlaciologyNE
Journal of Seismologyod roku 1997
Lithosod roku 1993
Natureod roku 1873
Nature GeoscienceNE
Physics of the Earth and Planetary Interiorsod roku 1967
Proceedings of the National Academy of SciencesNE
Review of Scientific Instrumentsod roku 1930
Reviews of Geophysicsod roku 2009, ale bez posledního roku
Scienceod roku 1880
Studia Geophysica et Geodaeticaod roku 1997
Tectonophysicsod roku 1993