PROSEMINÁŘ VĚD O ZEMI − ARCHIV
/ INTRODUCTORY SEMINAR ON EARTH SCIENCES

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Letní semestr / Summer term 2014/15

23. 2. Hana Čížková (KG MFF)
seminář přesunut na 2. 3.
2. 3. Hana Čížková (KG MFF)
Struktura zemského nitra
Termální historie Země
9. 3. František Gallovič (KG MFF)
Tektonická zemětřesení a jejich matematicko-fyzikální popis
16. 3. Jiří Zahradník (KG MFF)
Ničivá zemětřesení na Kefalonii (Řecko) v roce 2014
23. 3. Ondřej Čadek (KG MFF)
Voda a život ve sluneční soustavě
30. 3. seminář zrušen
 
13. 4. Ondřej Šrámek (KG MFF)
Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky: geoneutrina − co a k čemu jsou?
20. 4. Marie Běhounková (KG MFF)
Exoplanety, super-Země a habitabilita
27. 4. Jakub Velímský (KG MFF)
Swarm: satelitní mise ESA k měření magnetického pole
4. 5. Petr Pišoft (KFA MFF)
Zimní polární cirkulace ve střední atmosféře
11. 5. Peter Huszár (KFA MFF)
Atmosférická chemie − modely a aplikace

Seminář se koná v pondělky od 17:20 v přednáškové místnosti KG v Troji v 11. patře.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz