PROSEMINÁŘ VĚD O ZEMI − ARCHIV
/ INTRODUCTORY SEMINAR ON EARTH SCIENCES

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Letní semestr / Summer term 2015/16

29. 2. František Gallovič (KG MFF)
Tektonická zemětřesení a jejich matematicko-fyzikální popis
7. 3. Jiří Zahradník (KG MFF)
Jak jsme studovali jedno ze vzácných silných zemětřesení v hloubce 600 km na pomezí Peru a Brazílie
14. 3. Hana Čížková (KG MFF)
Jak Země chladne
21. 3. Ctirad Matyska a Eliška Zábranová (KG MFF)
Fyzikální efekty velkých zemětřesení
4. 4. Jakub Velímský (KG MFF)
Swarm: satelitní mise ESA k měření magnetického pole
11. 4. Marie Běhounková (KG MFF)
Exoplanety, super-Země a habitabilita
18. 4. Ondřej Šrámek (KG MFF)
Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky: geoneutrina − co a k čemu jsou?
25. 4. Ondřej Souček (MÚ a KG MFF)
Fyzikální glaciologie, aneb proč a jak ledovec teče
2. 5. Hana Čížková (KG MFF)
Odhady viskozity spodního pláště − subdukční viskozimetr
9. 5. Jiří Mikšovský (KFA MFF)
Proměnlivost atmosférických teplot: pozorování, simulace, příčiny
16. 5. Michal Žák (KFA MFF)
Hurikány a tajfuny

Seminář se koná v pondělky od 17:20 v přednáškové místnosti KG v Troji v 11. patře.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz