GPUtime NOW (GPU info)

gputime

Stav grafických karet (GPU) počítačového klastru katedry. Pro každou z vybraných GPU (generace Ada Lovelace: RTX 4070, Ampere: RTX 3070 a Turing: RTX 2070, podrobněji v PDF) jsou zobrazeny tři užší sloupce a za nimi jeden širší s následující informací (vše v procentech):
GPU utilization: průměrné zatížení procesorů GPU v posledních minutách (levý sloupec) a jejich aktuální zatížení (svislá čára),
memory usage and utilization: poměr využité a celkové paměti GPU (prostřední sloupec) a průměrné zatížení paměti GPU (svislá čára),
power consumption: poměr průměrné a limitní spotřeby v posledních minutách (pravý sloupec) a jeho aktuální hodnota (svislá čára),
temperature and fan speed: poměr aktuální a limitní teploty (široký sloupec), T aktuální teplota a F rychlost ventilátorů.

Obrázek se aktualizuje s patnáctisekundovou periodou (v prohlížeči je třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data jsou získávána pomocí programu nvidia-smi (System Management Interface), dostupného na každém uzlu klastru. Příbuzné stránky sledují stav procesorů a paměti, obsazení diskůteplotu hardwaru v klastru.