gTemp NOW (CPU and HD temperatures)

temperature

Teploty procesorů (CPU) a pevných disků (HD) počítačového klastru katedry. Teploty CPU jednotlivých strojů klastru se zobrazují pomocí širších sloupců − výška a barva širšího sloupce vystihují relativní teplotu CPU (poměr aktuální a limitní teploty), údaj větším fontem u horního okraje širšího sloupce udává teplotu CPU ve °C. Teploty HD se zobrazují pomocí užších sloupců − výška a barva užšího sloupce značí relativní teplotu HD, údaj menším fontem u horního okraje užšího sloupce udává teplotu HD ve °C. Relativní teploty CPU a HD jsou škálovány od 0 % pro zvolenou minimální teplotu Tmin (25°C pro CPU, 20°C pro HD) do 100 % pro příslušnou limitní teplotu Tmax (critical temperature podle sensors pro CPU, 50°C pro HD).

Obrázek se aktualizuje s minutovou periodou (v prohlížeči je třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data jsou získávána pomocí programů sensors a smartctl dostupných na každém uzlu klastru. Příbuzné stránky sledují stav procesorů a paměti, grafických karetobsazení disků v klastru.