guptime singles NOW (CPU and RAM usage)

guptime

Stav procesorů (CPU) a paměti (RAM) počítačového klastru katedry. Pro vybrané uzly klastru je zobrazena informace o zatížení CPU (širší sloupec) a obsazení RAM (užší sloupec). Výška a barva širšího sloupce vyjadřují průměrné zatížení CPU (počet běžících úloh ku počtu jader uzlu, load/cores ratio) za poslední 1 minutu. Svislá čára u vrcholu širšího sloupce vyznačuje větší z průměrných zatížení CPU za posledních 5 a 15 minut a charakterizuje tak tendenci vývoje počtu úloh. Počet běžících úloh je uveden u horního okraje sloupce, počet jader uzlu v popisku sloupce. Výška a barva užšího sloupce udávají obsazení RAM čili poměr paměti obsazené úlohami ku celkové paměti uzlu (celková paměť a další údaje o uzlech v PDF). Zelené sloupce naznačují nepřetížené uzly, sloupce žluté a červenající upozorňují na hrozící přetížení, fialovou barvu naberou sloupce po překročení rozumné meze zátěže (210 % pro CPU, 100 % pro RAM). Sloupce padlých či vypnutých strojů zčernají. Pro nové úlohy volte stroje se zelenými sloupci nebo údajem 0.0 u dolní osy, nebo počkejte na klidnější časy, nebo oslovte počítající kolegy (k jejich identifikaci použijte na uzlu příkaz top).

Obrázek se aktualizuje s minutovou periodou (v prohlížeči je ovšem třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data o zatížení CPU jsou získávána pomocí skriptu guptime odvozeného od programu ruptime, obsazení paměti se extrahuje z programu top. Příbuzné stránky sledují stav ostatních procesorů, grafických karet, obsazení diskůteplotu hardwaru v klastru. Grafy zátěže CPU během posledního dne, tří dnů a týdne shrnuje stránka guptime PAST.